Kuka koulutuksen maksaa?

Sopimuskurssien tuki

Kun kurssit ovat työnantajajärjestöjen kanssa sovittuja eli työnantajan tuen piirissä ja kun sekä hakija että kurssi ovat koulutussopimuksen mukaisia. Työnantaja maksaa:

  • kurssiajalta normaalin palkan
  • osan kurssikustannuksista (ns. ateriakorvaus)

Paperiliitto maksaa:

  • loput kurssimaksusta, oppimateriaalin sekä matkat ja majoituksen

Varmista tällaiselle kurssille hakiessasi, että työnantaja sitoutuu maksamaan ateriakorvauksen merkitsemällä hakulomakkeeseen rastin ja laskutusosoitteen. Ateriakorvaus ei ole sinulle verotettavaa tuloa, vaan se on työnantajien kanssa sovittu osuus kurssikustannuksista.

Järjestökurssien tuki

Kurssimaksun, oppimateriaalin ja matkat maksaa yleensä Paperiliitto.  Kun kurssikustannukset on päätetty korvata ja merkinnät tehty kurssihakemukseen, opisto laskuttaa kulut suoraan liitolta kurssin jälkeen. 

Niille kursseille, jotka eivät ole työnantajan taloudellisen tuen piirissä, myönnetään järjestökurssituki. Veroton järjestökurssituki muodostuu kurssipäivärahasta 45,70 euroa / kurssipäivä ja stipendistä 41,16 euroa / kurssipäivä. Tuki voidaan myöntää, mikäli opiskelijalle syntyy kurssin ajalta todellista ansionmenetystä, eikä hän saa muualta tuloa. Järjestökurssitukea maksetaan siis päiviltä, joilta työnantaja pidättää palkan. Toimita liittoon todistus ansionmenetyksestä.

Ammattiosastosi opintosihteeri tietää millaisia päätöksiä osastolla on kurssikustannuksiin osallistumisesta. Järjestökurssille osallistuvalle työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa (ansionmenetystä) kurssiajalta. Ammattiyhdistysopistoon hyväksymiensä opiskelijoiden puolesta liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyvät opetus, täysihoito, tarvittavat oppilasvakuutukset ja oppimateriaalit.

Matkakulujen korvaus

Kurssimatkan kustannukset maksaa yleensä Paperiliitto. Matkakuluja ovat matkan hinta ja pitempikestoisen matkan ylimääräisiä kuluja korvaava matkapäiväraha. Kulut korvataan matkalaskun perusteella pankkitilille.

Matkan hinta korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon taksan mukaan. Oman auton käytöstä korvataan ajettujen kilometrien perusteella 0,27 euroa/km tai jos kyydissä on toinenkin liiton jäsen, korvataan täysi kilometrikorvaus.

Matkapäivärahaa voi saada sopimus- tai järjestökursseille osallistuva, jos edestakainen matka-aika ylittää täydet kurssivuorokaudet joko 6 tunnilla (osapäiväraha), 10 tunnilla (kokopäiväraha). Tässä kohdassa noudatetaan Verohallinnon vuosittain verovapaiksi vahvistamia päivärahoja.

Matkapäivärahoihin oikeuttava aika lasketaan käytetyn todellisen ajan perusteella siten, että kotoa kurssille lähtöhetken ja kotiinpaluuhetken välisestä ajasta vähennetään kurssin kesto täysinä vuorokausina, mukaan lukien kurssien väliviikonloput. Jos jäljelle jäänyt aika ylittää mainitut tuntimäärät, matkapäiväraha maksetaan. Kulut korvaa joko liitto tai ammattiosasto samalla päätöksellä kuin kurssimaksunkin.

Murikka-opisto perii kurssia edeltävän yön majoittumisesta maksun. Paperiliitto maksaa edeltävän yön vain poikkeustapauksissa. Kysy liiton koulutusosastolta.