Järjestötoimijan perusteet

Ajankohta: 07.10.2024 - 11.10.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Järjestöaktiivit

Kurssikieli: Suomi

Järjestötoimijan perusteet -kurssi on hyvä starttipaketti aloitteleville aktiiveille. Suosituksena on, että ura alkaa tästä kurssista. Kurssi antaa valmiudet toimia ammattiyhdistysliikkeen tehtävissä. Lisäksi opiskelija saa varmuutta tehtävien hoitamiseen harjoitusten ja teorian kautta.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

  • pääkohdat ammattiosaston hallituksen kokouksista ja vuosikokouksista sekä kokouskäytänteet
  • kertoa ammattiosaston toimintavuoden pääkohdat ja mistä löytyy ammattiosaston toimintaa ohjaava normisto
  • kertoa mitä tarkoittaa järjestävä ammattiosasto
  • itsenäisesti tehdä toimintasuunnitelman sekä laatia tiedotteen
  • tietosuojan merkityksen ammattiosastossa ja kertoa eri koulutusmahdollisuuksista

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 2 opintopisteeseen.

Takaisin Tapahtumat-sivulle