Järjestökurssit

Järjestökursseille voivat osallistua kaikki ammattiosastossa tai työpaikalla luottamustehtäviä hoitavat tai näihin tehtäviin aikoivat jäsenet. Paperiliitto maksaa kurssimaksun, majoituksen ja ruokailut sekä matkakulut. Jos työnantaja pidättää palkanmaksun joiltain kurssipäiviltä, toimita todistus ansionmenetyksestä liittoon. Liitto maksaa silloin kurssistipendin ja kurssipäivärahan, mutta ei korvaa varsinaista ansionmenetystä. 

Osana yhteiskuntaa

01.11.2021 - 03.11.2021
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Hyvä juttu julkisuuteen

01.11.2021 - 05.11.2021
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Tietotekniikan jatkokurssi

08.11.2021 - 12.11.2021
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Kansainvälinen edunvalvonta ja solidaarisuus

15.11.2021 - 17.11.2021
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit

Puheviestinnän perusteet

22.11.2021 - 26.11.2021
|
Murikka-opisto
Järjestökurssit