Koulutus

Satsaus tulevaan

Paperiliitto tarjoaa jäsenilleen runsaasti koulutusta. Keskeisenä tarkoituksena on lisätä jäsenistön yleistä tietoutta järjestömme tavoitteista ja toimintatavoista. Koulutus on välttämätöntä myös, jotta luottamusmiestehtävissä toimivilla olisi riittävät valmiudet hoitaa vaativia järjestötehtäviä.

Työelämän alituinen muutos edellyttää henkilöstön jatkuvaa monitaitoisuuteen tähtäävää kouluttamista. Panostamalla myös ammatilliseen osaamiseen lisätään valmiuksia kohdata työelämän muutokset.

Lisätietoja koulutuksesta