Yleiset periaatteet kunnossapitoon liittyen

Yleiset periaatteet kunnossapitotoimintojen kehittämiseksi ja ulkopuolisen työvoiman vähentämiseksi kunnossapidossa

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalueella kunnossapitotehtävissä olevan työvoiman käytön kehittämiseksi ja tehostamiseksi noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita, ellei paikallisesti toisin sovita.

1. Tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteet ovat seuraavat:

  • tuotantolaitosten kilpailukyvyn parantaminen
  • ammattityövoiman tehokkuuden lisääminen
  • liikkuvuuden lisääminen konsernien suomalaisten tehdasyksiköiden välillä
  • alan yrityksien ammattityövoiman käytön edistäminen
  • ammattityövoiman työtaitojen ylläpitäminen ja lisääminen koulutuksella
  • ansiokehityksen turvaaminen

2. Työvoiman liikkuvuus

Työvoiman liikkuvuutta edistetään mm. seuraavista syistä ja tilanteissa:

  • osaamisen hyödyntäminen,
  • suunnitellut tehdas- ja koneseisokit,
  • nopeita toimenpiteitä vaativat kone- ja laiterikot

3. Liikkuvan työvoiman työ- ja palkkaehdot

Siirtyvään työntekijään sovelletaan paperiteollisuuden työehtosopimusta ja lähettävän tulosyksikön paikallisia sopimuksia mukaan lukien mm. olosuhdelisät.
Liikkuvaa työvoimaa ei pidetä työehtosopimuksen mukaisena ulkopuolisena työvoimana.

4. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen informointi

Asianomaiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut pidetään hyvin informoituna liikkuvasta työvoimasta.

5. Yrityksissä sovittua tai vakiintuneesti sovellettua edellä todettua laajempaa liikkuvuutta ei tällä asiakirjalla rajoiteta.