Paperiteollisuuden työehtosopimus

Vuoro- ja saunalisät

Työehtosopimuksen 17 §:n ja 19 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden palkkatilaston edellisen vuoden neljännen neljänneksen 5- ja 6-sarakkeiden yhteenlasketusta keskituntiansiosta.

Edellä mainitun perusteella liitot ovat todenneet lisien suuruudet seuraaviksi:

Vuoro- ja saunalisät 1.10.2018 alkaen

  • Iltavuorolisä 130 senttiä
  • Yövuorolisä 233 senttiä
  • Saunalisä 420 senttiä

12-tuntisten työvuorojen lisät keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37) 1.10.2018 alkaen

Aamutyövuorolisä 07.00 - 19.00 välisenä aikana 54 senttiä
Yötyövuorolisä 19.00 - 07.00 välisenä aikana 188 senttiä

Tilastoneljännekset 2019

1/2019 10.12.2018 - 31.03.2019
2/2019 01.04.2019 - 23.06.2019
3/2019 24.06.2019 - 29.09.2019
4/2019 30.09.2019 - 08.12.2019