Paperiteollisuuden työehtosopimus

Vuoro- ja saunalisät

Työehtosopimuksen 17 §:n ja 19 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden palkkatilaston edellisen vuoden neljännen neljänneksen 5- ja 6-sarakkeiden yhteenlasketusta keskituntiansiosta.

Edellä mainitun perusteella liitot ovat todenneet lisien suuruudet seuraaviksi:

Vuoro- ja saunalisät 2.10.2017 alkaen

  • Iltavuorolisä 130 senttiä
  • Yövuorolisä 234 senttiä
  • Saunalisä 420 senttiä

12-tuntisten työvuorojen lisät keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37) 2.10.2017 alkaen

Aamutyövuorolisä 07.00 - 19.00 välisenä aikana 54 senttiä
Yötyövuorolisä 19.00 - 07.00 välisenä aikana 189 senttiä

Tilastoneljännekset 2018

1/2017 11.12.2017 - 01.04.2018
2/2017 02.04.2018 - 24.06.2018
3/2017 25.06.2018 - 30.09.2018
4/2017 01.10.2018 - 09.12.2018