Työehtosopimuksen 17 §:n ja 19 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden palkkatilaston edellisen vuoden neljännen neljänneksen 5- ja 6-sarakkeiden yhteenlasketusta keskituntiansiosta.

Edellä mainitun perusteella liitot ovat todenneet lisien suuruudet seuraaviksi:

Vuoro- ja saunalisät 28.9.2020 alkaen

  • Iltavuorolisä 135 senttiä
  • Yövuorolisä 242 senttiä
  • Saunalisä 435 senttiä

12-tuntisten työvuorojen lisät keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37) 28.9.2020 alkaen

Aamutyövuorolisä 07.00 - 19.00 välisenä aikana 56 senttiä
Yötyövuorolisä 19.00 - 07.00 välisenä aikana 195 senttiä

Tilastoneljännekset 2021

1/2021 21.12.2020 - 28.03.2021
2/2021 29.03.2021 - 04.07.2021
3/2021 05.07.2021 - 26.09.2021
4/2021 27.09.2021 - 19.12.2021