Työehtosopimuksen 17 §:n ja 19 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden palkkatilaston edellisen vuoden neljännen neljänneksen 5- ja 6-sarakkeiden yhteenlasketusta keskituntiansiosta.

Edellä mainitun perusteella liitot ovat todenneet lisien suuruudet seuraaviksi:

Vuoro- ja saunalisät 27.9.2021 alkaen

  • Iltavuorolisä 137 senttiä
  • Yövuorolisä 246 senttiä
  • Saunalisä 442 senttiä

12-tuntisten työvuorojen lisät keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37) 27.9.2021 alkaen

Aamutyövuorolisä 07.00 - 19.00 välisenä aikana 57 senttiä
Yötyövuorolisä 19.00 - 07.00 välisenä aikana 198 senttiä

Tilastoneljännekset 2022

1/2022 20.12.2021 - 27.03.2022
2/2022 28.03.2022 - 03.07.2022
3/2022 04.07.2022 - 25.09.2022
4/2022 26.09.2022 - 18.12.2022