Paperiteollisuuden työehtosopimus

Vuoro- ja saunalisät

Työehtosopimuksen 17 §:n ja 19 §:n mukaan saunalisän ja vuorolisien suuruus määritellään paperiteollisuuden palkkatilaston edellisen vuoden neljännen neljänneksen 5- ja 6-sarakkeiden yhteenlasketusta keskituntiansiosta.

Edellä mainitun perusteella liitot ovat todenneet lisien suuruudet seuraaviksi:

Vuoro- ja saunalisät 3.10.2016 alkaen

  • Iltavuorolisä 129 senttiä
  • Yövuorolisä 232 senttiä
  • Saunalisä 417 senttiä

12-tuntisten työvuorojen lisät keskeytymättömässä vuorotyössä (TAM 37) 3.10.2016 alkaen

Aamutyövuorolisä 07.00 - 19.00 välisenä aikana 54 senttiä
Yötyövuorolisä 19.00 - 07.00 välisenä aikana 187 senttiä

Tilastoneljännekset 2017

1/2017 12.12.2016 - 02.04.2017
2/2017 03.04.2017 - 25.06.2017
3/2017 26.06.2017 - 01.10.2017
4/2017 02.10.2017 - 10.12.2017