Yleistä

 

 

 

Paperiliiton Rauman osasto 42 ry edustaa pääosin UPM Rauman tehtaan työntekijöitä.

Osaston jäsenmäärä on 1000 josta naisia 100. Työsuhteessa jäseniä on n. 400.

Ammattiosaston päätiedotuskanavana toimii tehtaan sisäinen intranet, eikä näiden sivujen tehtävä ole niitä korvata.

Osaston toimintaa johtaa kymmenjäseninen hallitus. Hallitus valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa.

Työpaikoilla asioita hoitavat pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lisäksi luottamusmiehet sekä työsuojeluasiamiehet.

 

Yhteystiedot

Riekkopolku 4

26100 Rauma