Yleistä

 

 

 

Paperiliiton Rauman osasto 42 ry edustaa pääosin UPM Rauman tehtaan työntekijöitä.

Osaston jäsenmäärä on n.870 henkilöä. Työsuhteessa jäseniä on n. 330 henkilöä.

Ammattiosaston päätiedotuskanavana toimii tehtaan sisäinen intranet, eikä näiden sivujen tehtävä ole niitä korvata.

Osaston toimintaa johtaa yhdeksän jäseninen hallitus. Hallitus valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa.

Työpaikoilla asioita hoitavat pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lisäksi osastojen luottamusmiehet sekä työsuojeluasiamiehet.

 

Yhteystiedot

Riekkopolku 4

26100 Rauma