Miksi kuulua liittoon?

42 Rauman osasto 31.01.2020

Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen työehtosopimus. Työehtosopimukseen on määritelty keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot. Näitä ehtoja ovat mm. alin kausipalkka, ylityökorvaukset, sairausajanpalkka ja vapaapäivät.

Paperiteollisuus työllistää tällä hetkellä noin 15 000 työntekijää. Paperiteollisuus muodostaa edelleen merkittävän osan Suomen vientiteollisuudesta.

Oletko ajatellut minkä takia on olemassa paperiliitto ja miksi työntekijät kuuluvat siihen?

Paperiteollisuudessa työnantajat maksavat paperiliiton työehtosopimuksenmukaista palkkaa työntekijöilleen.

Paperiliittolaiset luottamushenkilöt ovat tukenasi työpaikkasi arjessa ja edunvalvonnassa. Paperityöväen työttömyyskassan jäsenenä toimeentulosi on turvattu työttömyyden varalta.Liiton jäsenenä saat monipuolisia jäsenetuja, jotka kannattaa käyttää hyödyksi.

Liiton lomapaikat ja yhteistyökumppanit tarjoavat edullisia vaihtoehtoja arjesta irrottautumiseen.

Mikäli suurin osa työntekijöistä kuuluisi muihin liittoihin, työttömyys kassoihin tai ulkopuolisentyövoiman käyttö vapautuisi, niin miksi työnantajan maksaisi enää paperiliiton työehtosopimuksen mukaista palkkaa, lisiä, pyhäkorvauksia tai muita palkan lisäetuuksia?

Mikäli tämän hetkisissä työsopimusneuvotteluissa työnantajan vaatimuksiin suostuttaisiin, niin seuraavassa sopimuksessa työnantajalla olisi mm:

Absoluuttinen työrauhavelvoite, jolla kielletään kaikki työtaistelutoimenpiteet Metsäteollisuudessa.

Tarkoittaisi työrauhavelvoitteen rikkomisesta johtuvien sakkojen huomattavia korotuksia.

              Yksinoikeus päättää ulkopuolisen työvoiman käytöstä kaikissa toiminnoissa.

              Tarkoittaa käytännössä monien nykyisten työtehtävien palkan alennusta noin kolmanneksella.

Koska tämän jälkeen osa tuotannonkin tehtävistä hoitaisi esim. vuokratyöfirmat tai jokin muu ulkopuolinen toimija ja he eivät enää maksaisi paperiliiton tes.n mukaisia palkkoja.

Pidemmän ajan kuluttua, nämä huonoimmilla ehdoilla olevat työntekijät oppivat siinä missä muutkin ja valtaisivat ajan myötä alan työpaikkoja.

 

Uusille työntekijöille, määräaikaisille työntekijöille ja oppisopimusoppilaille esitetään tuntuvia työsuhteen ehtojen heikennyksiä kahden ensimmäisen työvuoden ajalle.

Tarkoittaisi esim. huonompia tuntipalkkoja, ei v-päiväkertymiä, voidaan heittää vuoroista toiseen ilman ylityökorvauksia, lomarahojen leikkauksia jne.

 

Työnantaja haluaa lyhentää työaikojen muutoksia koskevia ilmoitusaikoja.

Työaikamuutoksissa ei tällöin sovellettaisi työehtosopimuksen ylityömääräyksiä.

 

Esityksiä on myös halvemmista seisokkikäynneistä ja sairausajan palkan heikennyksistä.

Tarkoittaa juhannus- ja jouluseisokkikäyntien halpuuttamista ja sairasajan karenssia tai sairasajanpalkan leikkauksia.

Tässä muutamia esimerkkejä, joita työnantaja on tuonut tes-pöytään, lista on toki huomattavasti pidempi, mutta nämä nyt päällimmäisenä.

 

Paperiliiton tavoitteena on säilyttää työsopimuksen sisältö lähes ennallaan, mutta saada muutamia muutoksia nykyiseen tes.n.

Vähentää vuotuista työaikaa 24 tunnilla (kiky), jotka sovittiin paperiteollisuuden sopimukseen ilman korvausta. Näiden talkootuntien tarkoitus oli helpottaa maan sen hetkistä taloudellista tilannetta väliaikaisesti ja niihin taivuttiin maan hallituksen kilpailukykysopimuksen osana.

Edistää työssäjaksamista, esim. palvelusvuosikorvauksia tai lomallelähtörahoja voitaisiin muuttaa joissain tapauksissa vapaaksi.

 

Mikäli olet tyytyväinen nykyiseen palkkaasi ja muihin etuihin, niin olisi hyvä joskus miettiä miksi työnantaja maksaa kohtuullisen tuntipalkan lisäksi muitakin lisiä ja etuuksia.

Ei työehtosopimuksen mukaiset palkat, lisät ym. etuudet ole automaattisesti voimassa ja ole saavutettuja etuja, jotka tulevat kuin ”Manulle illallinen”, ne on aina neuvotteluissa sovittava uudelleen.

Maksaisiko työnantaja paperiliiton työehtosopimuksen mukaisesti, mikäli ei olisi asiasta työntekijöiden edustajien kanssa näin sopinut?

Mikäli olisit itse työnantaja ja työllistäisit työntekijöitä, niin ymmärrettävästi tarkastelisit työvoimakustannuksia ja pyrkisit tekemään mahdollisimman kustannustehokkaita palkkaratkaisuja.

Väistämättä työnantajana pyrkisit alentamaan palkkakuluja monin eri keinoin, näin tekee myös Metsäteollisuus ry.

Meillä on vahva liitto valvomassa ja neuvottelemassa työehtosopimuksemme ehdoista työnantajan edustajien kanssa ja saamme liitolta turvaa työehtosopimuksen ja edunvalvonnan muodossa.

Mikäli neuvottelisimme itse työsopimuksemme niin olisi selvää, että mitä pienemmällä palkalla ja keveämmillä ehdoilla suostut tekemään työsi, niin sen todennäköisemmin työllistyisit.

Vuokratyöfirmojen kautta palkkasi ja muut työsopimuksen ehdot olisi jo neuvoteltu valmiiksi, mutta uskoisin niiden olevan paperin tessiin verrattuna huomattavasti heikompia.

Paperiliiton mielestä paperiteollisuuden työehtosopimus pitäisi saada tehtyä ilman, että vientiteollisuuden tavoittelema ns. Suomen malli vaarantuu.

Tilanne on hankala, eikä ollenkaan sellainen, mihin Paperiliitto olisi halunnut päätyä neuvotteluja aloittaessaan.

Lakko on äärimmäinen keino puolustaa jäsenten työehtosopimuksen ehtoja ja saada neuvoteltua uusi työehtosopimus.

Lakolla ei uhata, eikä siihen mennä kevein perustein ja sen tarkoitus on ajaa liiton jäsenten yhteistä etua.

Lakossa ollaan vain ja ainoastaan siksi, että saisimme neuvoteltua kumpaakin osapuolta tyydyttävän työehtosopimuksen työnantajan ja työntekijöiden välille.

  • Hannu Saviaho

(tekstissä on osa kopioitu paperiliiton sivuilta)

Takaisin