Lomautus info

42 Rauman osasto 29.04.2020

Lomautus info

Muista ilmoittautua TE toimistoon työnhakijaksi / lomautetuksi.

Onnistuu parhaiten internetissä, mutta jos ei onnistu ota yhteys TE toimistoon.

Vain siten varmistat ansiopäivärahan saannin.

 

Irtisanomisajalla olevat, joita ei ole lomautettu ovat valtaosin töissä, jos muuta ei ole ilmoitettu.

Kun irtisanotun työsuhde päättyy, toisin kuin lomautetuille, palkkalaskelma lähetetään heille kotiin.

Nämä ohjeet on nyt lomautetuille.

 

Päivärahan haku ohjeet:

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei voi olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkitty päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta takautuvasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle.

 

Päivätyössä merkitään lomautusajalta kaikki päivät työtön. Jos muitakin päiviä ajanjaksolla on niin siihen työssä. Muilta osin sama kuin TAM 37 ohjeet.

Lisäksi on poikkeuksia lomautusajoista, jos näillä ohjeilla ei sitä saa tehtyä, ottakaa yhteys minuun. Sama koskee muita työaikoja.

Muilta osin sama kuin alla.

 

Toimintaohje PK 1: 

Lomautusaika 2.5. klo 14.00 - 11.5. klo 22. 

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. 

Lähetä työttömyyskassalle päivärahahakemus ajalta 2.5. - 11.5.2020.  Merkitse lomautusjakson päiville ‘työtön’. Jos 2.5. päivä on vuorokalenterisi mukaan A tai V, niin merkitse päivän kohdalle ‘työssä’. Jos ajalla 2.5. - 11.5.2020 on muitakin työnantajan maksamia päivä, niin merkitse päivien kohdalle ‘työssä’. 

Tee päivärahahakemus mieluiten sähköisesti eAsioinnin kautta, asiointiin pääset Paperiliiton nettisivuilla www.paperiliitto.fi  eAsiointi.  

Jos sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista, lähetä paperihakemus osoitteeseen: Paperityöväen työttömyyskassa, PL 349 00531 Helsinki. Paperihakemuksen saat osoitteesta www.tyj.fi  > lomakkeet

Päivärahahakemuksen liitteeksi työttömyyskassa tarvitsee: 

Palkkatodistus työttömyyttä edeltäneen vähintään 26 työssäoloviikon ajalta. Palkkatoimisto toimittaa palkkatodistukset ajalta 30.9.2019 - 26.4.2020 suoraan työttömyyskassalle.   

Lomautusilmoitus 

Työsopimus, jos olet määräaikaisessa työsuhteessa 

Palkkalaskelmat (tilinauha) tilikausilta, joihin lomautus sijoittuu. Kun lomautus on ajalla 2.5. - 11.5.2020, niin liitteeksi tarvitaan palkkalaskelmat tilikaudelta 27.4. - 10.5.2020 ja 11.5. - 24.5.2020

 

Toimintaohje PK 4: 

Lomautusaika 30.4. klo 22.00 - 12.5. klo 6.00 

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. 

Lähetä työttömyyskassalle päivärahahakemus ajalta 30.4. - 11.5.2020.  Merkitse lomautusjakson päiville ‘työtön’. Jos 30.4. päivä on vuorokalenterisi mukaan A, I tai V, niin merkitse päivän kohdalle ‘työssä’. Jos ajalla 30.4. - 11.5.2020 on muitakin työnantajan maksamia päiviä  niin merkitse päivien kohdalle ‘työssä’. 

Tee päivärahahakemus mieluiten sähköisesti eAsioinnin kautta, asiointiin pääset Paperiliiton nettisivuilla www.paperiliitto.fi  > eAsiointi.  

Jos sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista, lähetä paperihakemus osoitteeseen: Paperityöväen työttömyyskassa, PL 349 00531 Helsinki. Paperihakemuksen saat osoitteesta www.tyj.fi  > lomakkeet  

Päivärahahakemuksen liitteeksi työttömyyskassa tarvitsee: 

Palkkatodistus työttömyyttä edeltäneen vähintään 26 työssäoloviikon ajalta. Palkkatoimisto toimittaa palkkatodistukset ajalta 30.9.2019 - 26.4.2020 suoraan työttömyyskassalle.   

Lomautusilmoitus 

Työsopimus, jos olet määräaikaisessa työsuhteessa 

Palkkalaskelmat (tilinauha) tilikausilta, joihin lomautus sijoittuu. Kun lomautus on ajalla 30.4. - 11.5.2020, niin liitteeksi tarvitaan palkkalaskelmat tilikaudelta 27.5. - 10.5.2020 ja 11.5. - 24.5.2020 

 

 

Muuta

Lomia ja muita vapaita voi myös olla lomautuksen aikana, huomioikaa ne hakemuksessa.

Jos haluaa joitain vapaita pitää lomautuksen sijasta. Ottakaa yhteys esimieheen.

 

Terv. Jouko

puhelin 0407445234

Takaisin