Lomautus info

42 Rauman osasto 29.04.2020

Lomautus info

Muista ilmoittautua TE toimistoon työnhakijaksi / lomautetuksi.

Onnistuu parhaiten internetissä, mutta jos ei onnistu ota yhteys TE toimistoon.

Vain siten varmistat ansiopäivärahan saannin.

 

Irtisanomisajalla olevat, joita ei ole lomautettu ovat valtaosin töissä, jos muuta ei ole ilmoitettu.

Kun irtisanotun työsuhde päättyy, toisin kuin lomautetuille, palkkalaskelma lähetetään heille kotiin.

Nämä ohjeet on nyt lomautetuille.

 

Päivärahan haku ohjeet:

makseta yli kolme kuukautta takautuvasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle.

 

Muuta

Lomia ja muita vapaita voi myös olla lomautuksen aikana, huomioikaa ne hakemuksessa.

Jos haluaa joitain vapaita pitää lomautuksen sijasta. Ottakaa yhteys esimieheen.

 

Terv. Jouko

puhelin 0407445234

Takaisin