Yhteystiedot

Osaston toimitalo sijaitsee osoitteessa Koskelankuja 3, 45700 Kuusankoski.

Yhteydenotot järjestöasioissa puheenjohtajaan ja jäsenyys- ja työttömyysturva-asioissa taloudenhoitajaan. Edunvalvontaan ja työsuojeluun liittyvissä asioissa ole yhteydessä oman työpaikkasi pääluottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja                           Tommi Bragge          040 538 8190

Varapuheenjohtaja                   Jouni Hietala             050 075 0941

Sihteeri                                      Marjo Henner-Niemi 040 702 6699

Taloudenhoitaja                       Jari Huomo                040 075 6989  

Varataloudenhoitaja                Tommi Bragge          040 538 8190    

Tiedotussihteeri                       Paavo Pesonen        040 868 2708

Opinto-ja nuorisosihteeri        Gerbaw Byman         044 097 4748

Vapaa-aika-, liikunta- ja

kulttuurisihteeri                       Jukka Nokelainen       040 831 0202 tai 044 995 5156

Tasa-arvoasiat                        Osaston hallitus

Kansainväliset asiat                Tommi Bragge           040 538 8190

Seniorijaos                              ei valittu

Uranpirtin talonmies                                                 040 820 7951

 

Osaston hallitus

Puheenjohtaja Tommi Bragge

Jäsenet                                    Varajäsenet

Henner-Niemi Marjo               Anttonen Timo

Huomo Jari                             Hietala Jouni

Hyvönen Jaana                      Hietanen Risto

Joutjärvi Kim                          Laine Raino

Nokelainen Jukka                 Lång Anssi

Pynnönen Veli-Matti             Pesonen Paavo

Pöysä Pekka                         Suleva Jukka

Saarinen Tapio