Osasto 19

Osasto on perustettu vuonna 1906 ja on yksi Paperiliiton perustaneista ammattiosastoista. Paperiliiton Kuusankosken osasto 19 työssäkäyvistä jäsenistä valtaosa työskentelee UPM Communication Papers Oy Kymin tehtaalla. Jäsenistöön kuuluu henkilöitä myös Schaefer Kalk Finlandin ja Hyötypaperin Kouvolan alueen toimipisteistä. Osaston jäsenmäärä on noin 1300, josta työsuhteessa on noin 400 henkilöä.

Ammattiosastossa päätöksenteosta vastaa joka toinen vuosi valittava hallitus. Hallituksen kokouksissa puhetta johtaa ammattiosaston puheenjohtaja.

Työpaikoilla edunvalvonnasta vastaavat luottamusmiehet pääluottamusmiesten johdolla. Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista vastaavat työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Työpaikoilla asioita hoitavat pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lisäksi luottamusmiehet sekä työsuojeluasiamiehet.

Osasto järjestää opinto-, nuoriso-, kulttuuri- vapaa-ajan toimintaa.

Osaston toimitilat sijaitsevat osoitteessa Koskelankuja 3. 45700 Kuusankoski ja osaston vapaa-aikakeskus urajärven rannalla Iitissä osoitteessa Anhavaistentie 670.