Sairauskassan lisäetuuskorvaukset mahdollisen lakon, työsulun tai lomautuksen aikana

19 Kuusankosken osasto 27.12.2021

Sääntöjen 23 §:n mukaan lakon, työsulun tai lomautuksen aikana ei ole oikeutta lisäetuuskorvauksiin, ellei hallitus päätä maksaa korvauksia ylimääräisinä avustuksina käyttörahastosta.  Kassan hallitus päätti 17.12.2021 pidetyssä kokouksessaan nyt ilmoitettujen aj. 1.1. - 22.1.2022 mahdollisesti toteutuvien lakkojen, työsulkujen tai niihin liittyvien lomautusten aikana syntyneistä kustannuksista seuraavaa:

lääkkeet korvataan sen jälkeen, kun lääkkeiden 50 euron kalenterivuosittainen omavastuuosuus on täyttynyt

muista lakon aikana syntyneistä kustannuksista lisäetuuskorvausta ei makseta, joten jos mahdollista siirrä lääkäri-, hammaslääkäri-, tutkimus- ja hoitokäyntisi sekä silmälasiostoksesi työhön paluusi jälkeiseen aikaan

jos olet sairauslomalla ja saat sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, sinulla on oikeus lisäetuuskorvauksiin normaalisti.

Jatkosta  hallitus päättää kokouksessaan 21.1.2022, jos näyttää siltä, että lakot, työsulut tai lomautukset jatkuvat edelleen 22.1.2022 jälkeen.

Takaisin