Säännöt

Lomaosakkeen säännöt

Kiinteistö Oy Jäkäläporo, Huoneisto nro 1B.

Osoite: Etelärakka, Nulppotie 99130 Sirkka

 

1. Lomaosaketta vuokrataan ensisijaisesti Paperiliiton Jämsänkosken osasto 11 ry:n jäsenille.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. (kevätkausi) ja (syyskausi)

Jäsen, joka haluaa käyttöönsä lomaviikon, tulee toimittaa hakuilmoituksessa oleva hakemus

määräpäivään mennessä hakukaavakkeessa ilmoitettuun paikkaan.

 

2. Hakemukset käsitellään seuraavien periaatteiden mukaan:

- yksi hakemus / viikko.

- kun hakijoita on useampia kuin yksi kyseistä viikkoa kohden, suoritetaan arvonta hakijoiden

kesken, jos sama henkilö voittaa arvonnoissa useamman viikon, niin hän saa valita vai yhden

arvonnoissa voittamansa lomaviikko käyttöönsä.

- mikäli yhtään hakemusta ei ole tullut kyseiselle viikolle, tarjotaan se UPM intranetissä ja

osaston kotisivuilla avoimesti hakuun ja ensimmäinen varaaja saa majan käyttöönsä.

- arvonnan tulos ilmoitetaan henkilökohtaisesti ainoastaan lomaviikon voittaneille.

 

3. Vuokraajan on maksettava osaston vahvistama viikkohinta eräpäivään mennessä, jos ei toisin

sovita tai hän menettää käyttöoikeuden kyseiseen viikkoon. HUOM! Lomaviikon vahvistuksen

yhteydessä valittu sitoutuu maksamaan 50 euron varausmaksun, joka laskutetaan, vaikka ei

käyttäisi lomaviikkoa. Varausmaksu sisältyy mökin vuokrahintaan.

Sairaustapauksessa sairauslomatodistus vapauttaa 50 euron varausmaksusta.

Muun ennalta arvaamattoman esteen sattuessa voidaan varausmaksu palauttaa vuokraajalle

ammattiosaston hallituksen päätöksellä. Palautusta pitää hakea kirjallisesti.

Viikkohinnat kevätjakso 2024.

A- viikot: 8---18 ja 52 370 euroa / viikko

B- viikot: 35---39 ja 51 270 euroa / viikko

C- viikot: 46---50 220 euroa / viikko

D- viikot: 1---7, 19---34, 40---45 120 euroa / viikko

Viikkohinnat syksyjakso 2024.

A-viikot: 8---18 ja 52 400 euroa / viikko

B-viikot: 35---39 ja 51 300 euroa / viikko

C-viikot: 46---50 250 euroa / viikko

D-viikot: 1---7, 19---34, 40---45 150 euroa / viikko

 

4. Osakkeen käyttäjä on vastuussa ammattiosastolle majan käytöstä, jos hän aiheuttaa

aineellista vahinkoa on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon rahassa.

Osakkeen jälleenvuokraus on jäseneltä KIELLETTY.

Jälleenvuokraustapauksessa jäsen MENETTÄÄ oikeuden osakkeen vuokraukseen.

Käyttöoikeus voidaan PERUUTTAA toistaiseksi ammattiosaston hallituksen päätöksellä, jos

jäsen on tahallisesti rikkonut osaston sääntöjä tai kieltäytynyt noudattamasta osaston hallituksen

sääntöihin perustuvia ohjeita tai muutoin toimii vastoin osaston omaksumia periaatteita tai

eheyttä vahingoittavasti.

Tupakointi ja lemmikkieläinten pito sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

 

5. Myönnetyistä hakemuksista hakija saa ilmoituksen, sekä pankkisiirron ja

käyttöä koskevat ohjeet.

 

6. Nämä säännöt voidaan muuttaa vain ammattiosaston hallituksen päätöksellä.

 

7. Arvonnan suorittaa ammattiosaston vapaa-aikajaosto tai hallitus.

 

Säännöt on vahvistettu hallituksen kokouksessa 10.01.2024.

Esa Pajunen                                                 Pekka Pasanen

Puheenjohtaja                                                     Sihteeri