Säännöt

                                LOMAOSAKKEEN SÄÄNNÖT

 

Kiinteistö oy Jäkäläporo

Osakkeet nro 7 ja 10

Huoneisto nro 1B

Osoite: Etelärakka Nulppotie 99130 Sirkka

 

1. Lomaosaketta vuokrataan ensisijaisesti Paperiliiton Jämsänkosken osasto 11 ry:n jäsenille.

     Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. (kevätkausi) ja (syyskausi)

     Jäsen joka haluaa käyttöönsä lomaviikon, tulee toimittaa hakuilmoituksessa oleva hakemus

     määräpäivään mennessä hakukaavakkeessa ilmoitettuun paikkaan.

    

2. Hakemukset käsitellään seuraavien periaatteiden mukaan:

     - yksi hakemus / viikko

     - kun hakijoita on useampia kuin yksi kyseistä viikkoa kohden, suoritetaan arvonta hakijoiden

       kesken, jos sama henkilö voittaa arvonnoissa useamman viikon, niin hän saa valita vai yhden   

       arvonnoissa voittamansa lomaviikko käyttöönsä.

     - mikäli yhtään hakemusta ei ole tullut kyseiselle viikolle, tarjotaan se UPM intranetissä ja  

       osaston kotisivuilla avoimesti hakuun ja ensimmäinen varaaja saa majan käyttöönsä.

     - arvonnan tulos ilmoitetaan henkilökohtaisesti ainoastaan lomaviikon voittaneille.

 

3.   Jäsenen on maksettava osaston vahvistama viikon käyttöhinta eräpäivään mennessä, tai hän

      menettää käyttöoikeuden kyseiseen viikkoon. Kuitenkin hänen on maksettava kuukauden hoitovastike (190 euroa, D-viikoilla 95 euroa) osastolle, ellei hänen tilalle saada toista vuokraajaa. Ennalta arvaamattoman esteen sattuessa voidaan käyttömaksu palauttaa jäsenelle, vähennettynä kuukauden hoitovastikkeella. Avaimen saa maksukuittia vastaan Jämsänkosken pääportilta

     

       Viikon hinnat 2021

 
       A- viikot: 8 - 18 ja 52                           350 euroa/viikko

       B- viikot: 35---39 ja 51                        250 euroa/viikko

       C- viikot: 46---50                                200 euroa /viikko

       D- viikot 1---7, 19---34,40---45            100 euroa /viikko

 

Koronaviruksen takia, hintoihin lisätään 100 € desinfiointilisä. Desinfioinnin hoitaa erillinen yritys.

      


4.   Osakkeen käyttäjä on vastuussa ammattiosastolle majan käytöstä, jos hän aiheuttaa

      aineellista vahinkoa on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon rahassa.

      Osakkeen jälleenvuokraus on jäseneltä KIELLETTY.

      Jälleenvuokraustapauksessa jäsen MENETTÄÄ oikeuden osakkeen vuokraukseen.

      Tupakointi ja lemmikkieläinten pito sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

 

5.  Myönnetyistä hakemuksista hakija saa ilmoituksen, sekä pankkisiirron ja

     käyttöä koskevat ohjeet.

 

6.  Nämä säännöt voidaan muuttaa vain ammattiosaston hallituksen päätöksellä.

 

7.  Arvonnan suorittaa ammattiosaston vapaa-aikajaosto tai hallitus.

 

     Säännöt on vahvistettu hallituksen kokouksessa 14.12.2020.

 

     

  Esa Pajunen                                                                  Ari Paju

Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri