Ajankohtaista

ETUUDET LYHYESTI (Päiväys 14.3.2023)

 • Lääkärinpalkkiot 80 %
 • Sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet 80 % (myös alkuomavastuuseen sisältyvistä lääkekustannuksista)
 • Terveyskeskusmaksut 100 %
 • Poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksut 100 %
 • Sairaalan hoitopäivämaksut enintään 49,60 € / vrk
 • Kotisairaanhoidonmaksu (enintään 250,00 € kalenterivuodessa)
 • Lääkärin määräämät tarpeelliset hoidot ja tutkimukset:
 • Tutkimukset ja hoidot 100 % (laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset)
 • Magneettikuvaukset 80 % (erikoislääkärin määrääminä)
 • Fysioterapia 75 %, enintään 600,00 € kalenterivuonna (v. 2022 500,00 €)
 • Hierojan palkkiot 75 %, enintään 500,00 € kalenterivuonna
 • lääkärin antama määräys fysioterapiaan hyväksytään hierontamääräykseksi.
 • Tarpeelliset matkat lähimpään hoitopaikkaan Kelan matkakorvausperusteita noudattaen
 • Sidokset, apuvälineet 75 % joka kolmas kalenterivuosi, jos ne eivät ole muun lain mukaan korvattavia, korvausyläraja 130,00 €
 • Hammashoidosta 90 % , enintään 600,00 € kalenterivuonna, (v. 2022 500,00 €) myös terveyskeskuksessa annetusta hammashoidosta
 • Yksistä silmälaseista 90 % enintään 500,00 €, joka toinen kalenterivuosi, yhden vuoden jäsenyyden jälkeen
 • Huom.
 • Lääkärin määräämän hieronnan, fysioterapian, kiropraktisen käsittelyn ja naprapaattisen hoidon antajan tulee olla ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
 • Lääkärin antama fysioterapiamääräys hyväksytään hierontamääräykseksi.
 •  
 • EI KORVATTAVIA KUSTANNUKSIA:
 • yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut
 • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta etuutta kuin sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai lääkkeiden korvausoikeutta
 • ajokorttitodistukset
 • MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet
 • rokotteet
 • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
 • mittarit ja laitteet (esim. verenpaine- ja pef-mittari)
 • sähköisestä reseptistä perittävä maksu
 • hampaiden valkaisu