Hyvää alkanutta vuotta 2022!

Kassan toimisto Stora Enso Packaging tehtaan toimistolla jatkaa edelleen suljettuna etätyösuositusten mukaisesti. Epidemiatilanne on alueella tällä hetkellä vaikea, jonka vuoksi etäasiointisuositus on erittäin vahva. Asiakaspalvelua saa etäyhteydellä kassan normaalien asiakaspalveluaikojen puitteissa puhelimitse (p. 0400 733 043) sekä sähköpostitse terhi.pousi@storaenso.com tai ext-terhi.pousi@kela.fi. Hakemuksia voi toimittaa sähköpostitse, kun hakemus sekä tarvittavat liitteet skannataan. Mieluiten pdf -tiedostoina tai riittävän selkeinä kuvina.

Postit sekä korvauksia käydään käsittelemässä pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Suositeltavaa on, että laskut ja eräpäivän mukaiset maksut maksaa itse ja toimittaa kuitin kera kassaan korvattavaksi. Toimistolle jätettyjä korvaushakemuksia käsitellään tällä hetkellä kaksi kertaa viikossa.

Vuoden alusta on astunut voimaan uusi eläkekassalaki sekä vakuutuskassalaki, joissa määritellään työpaikkakassojen velvollisuuksia. Lakiin pohjautuen jäseniä kehotetaan korvauksia hakiessa toimittamaan hakemuslomake, jossa yhteystiedot sekä tilinumero täytettynä. Samalla voidaan päivittää jäsenrekisteriin mahdollisesti muuttuneita yhteystietoja. Hakemuslomake löytyy kassan nettisivuilta lomakkeet otsikon alta.

STM:n määrittelemien asiakasmaksujen indeksikorotukset on tehty 1.1.2022. Vuosittainen maksukatto on tälle vuodelle 692 euroa. Maksukattoon mukaan luetaan aiempaa enemmän eri maksulajeja. Kelan lääkeostojen vuosiomavastuu alkuomavastuun täyttymisen jälkeen on 592,16 euroa vuodelle 2022.