Työsuojeluorganisaatio 2022-2023

Työsuojeluvaltuutettu:

Jukka Rajanen

1-Varavaltuutettu:

Jukka Herrala

2-Varavaltuutettu:

Mikko Alamommo

 

 

Työsuojeluasiamiehet:

Osasto                                                                      Varsinainen                                                       

Energia/Vesi                                                             Tuomas Huttunen                                                

Labra                                                                         Pertti Teittinen

Kunnossapito                                                           Timo Kopola