UPM vastasi kiletävästi Paperiliiton neuvottelukutsuun toimialojen kanssa.

44 Lauritsalan osasto 04.02.2022

Alla UPM:n tiedote

Paperiliitto ilmoitti jatkavansa useita UPM:n liiketoimintoja koskevaa lakkoa maaliskuulle ja kutsuu neuvotteluihin myös kilpailijoiden edustajia

SIJOITTAJAUUTINEN 4.2.2022 15.00 EET

Paperiliitto ry on tänään ilmoittanut UPM:lle, että liitto jatkaa UPM:n useille tehtaille julistamaansa lakkoa kolmella viikolla eli 12. maaliskuuta saakka, ellei sopimuksia sitä ennen saada sovittua. Liiton lakko UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac -liiketoimintojen Suomen yksiköissä alkoi 1.1.2022. Tällä hetkellä noin 200 paperiliittolaista työskentelee suojatöissä tehtaiden voimalaitoksilla ja vedenkäsittelyssä.

Paperiliitto on samalla ilmoittanut UPM:lle olevansa valmis neuvottelemaan UPM:n toimialojen kanssa. UPM on tänään vastaanottanut Paperiliitolta kutsun selluliiketoimintaa koskeviin neuvotteluihin maanantaiksi 7.2.2022. Kutsussa on ilmoitettu, että neuvottelut käytäisiin Paperiliiton TES-neuvottelukunnan kanssa. Neuvottelukuntaan kuuluu myös muiden metsäyhtiöiden edustajia, mikä tarkoittaa sitä, että keskusteluita voitaisiin käydä vain hyvin yleisellä tasolla. Kilpailuoikeudellisista syistä aitoja neuvotteluita UPM:n liiketoimintakohtaisista kysymyksistä ei voitaisi käydä.

”Emme pidä mitenkään mahdollisena, että neuvotteluihin osallistuu kilpailijoiden edustajia. Valitettavasti Paperiliitto näyttää vain pelaavan aikaa jäsentensä ja UPM:n liiketoimintojen kustannuksella viikosta toiseen. Paperiliitto ei ole edelleenkään valmis aitoihin liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin. Tätä kuvastaa myös se, että neuvottelukutsu on lähetetty vain selluliiketoiminnalle. Jotta lakon aiheuttamat merkittävät vahingot minimoidaan, on kaikki neuvottelut aloitettava yhtä aikaa”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

”Liiketoimintakohtaiset sopimukset ovat meille aivan olennaisia. Tavoittelemme kuhunkin liiketoimintaan sopimusta, joka mahdollistaa menestyksen pitkälle tulevaisuuteen, huomioi paikallisen henkilöstön tarpeet ja säilyttää alan hyvän ansiotason. Neuvottelujen lykkääminen vaikeuttaa jo nyt merkittävästi näiden tavoitteiden saavuttamista”, Hollmén jatkaa.

Lakon aikana UPM pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan asiakaskysyntään Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan.UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Takaisin