Historia

Karihaaran osaston perustaminen

Pohjois-Suomessa puumassateollisuuden työntekijäin järjestäytymisen aloittivat Ab Kemi Oy:n työläiset v. 1927. Ajankohta on mielenkiintoinen, sillä maassa elettiin luokkasodan jäljiltä ankaraa oikeistolaiskautta, joskin jonkinlaista lientymistä oli näkyvissä ennen oikeiston uutta, 20–30-luvun vaihteeseen ajoittuvaa hyökkäystä. Maahan oli perustettu joulukuun lopulla 1926 itsenäisyyden ajan ensimmäinen vasemmistohallitus, Tannerin hallitus, jossa oli pelkästään sosialidemokraatteja. Myös silloinen ammatillinen keskusjärjestö, Suomen Ammattijärjestö voimisti otettaan, sen jäsenmäärä kasvoi 20-luvun lopulle tultaessa ja linja radikalisoitui.

Tampereella keskuspaikkaansa pitävä paperiteollisuuden työntekijäliitto ei ollut ulottanut toimintaansa vielä Kemin korkeudelle asti. Jonkinasteisesta taloudellisesta noususta huolimatta työväestön elintaso oli heikko eikä Kemiyhtiön työläisillä ollut mitään organisaatiota, jonka avulla ajaa yhteisesti etujaan. Valtakunnallisesti ei ollut minkäänlaista työehtosopimusjärjestelmää, jolla olisi turvattu edes vähimmäistoimeentulo.

Kun ammattiyhdistysliike eteni muualla maassa, oli luonnollista, että myös Kemiyhtiössä työläiset alkoivat harkita järjestön perustamista ja järjestäytymistä omien elinehtojensa parantamiseksi. Tähän hankkeeseen antoi virikettä Etelä-Suomesta muuttanut Edward Järvi, joka oli paperiteollisuuden työntekijäliiton jäsen ja työskenteli Kemiyhtiön voimalaitoksella. Hänen kerrotaan keskustelleen työtovereidensa kanssa usein järjestön perustamisesta, mutta asia oli uusi eikä se nopeasti ottanut tulta. Varovaisuuteen oli varmasti syynä myös perinteinen “herran pelko”, olihan Kemiyhtiö ollut ja oli edelleen Lapissa mahtitekijä, jonka sanottiin olevan Jumalankin yläpuolella.

Vähitellen järjestön perustamispäätös sai sen verran kannattajia taakseen, että perustava kokous päätettiin pitää tammikuun 31. päivänä 1927. Järvi oli ennakkoon ollut yhteydessä liittoon, missä suhtautuminen uuden osaston perustamiseen oli myönteinen. Luvattiin jopa lähettää toimitsija paikalle. Kokouspaikkana oli Karihaaran työväentalo. Paikalle tuli riittävä määrä miehiä osaston perustamista varten. Kuitenkaan kaikki eivät olleet sitä mieltä, että osasto olisi pitänyt heti perustaa. Esitettiin jonkinlaisen työryhmän perustamista tutkimaan itse osaston perustamiseen liittyviä asioita ja toimintamahdollisuuksia. Mutta kokouksen päätökseksi tuli perustaa ammattiosasto ja se sai nimekseen Karihaaran Selluloosatehtaan työväen ammattiosasto n:o 46. Liittoon se liitettiin perustamisvuoden alusta.

Perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aabel Ek ja sihteeriksi Hjalmar Ämmälä. Muita perustavan kokouksen osanottajia olivat ainakin Abel Matilainen, Edward Järvi, S. Jokelainen, M. Kärkkäinen, Juho Räsänen ja K. Sandberg. Liittoa perustavassa kokouksessa edusti järjestäjä Unto Luoto.

Ammattiosaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Edward Järvi, sihteeriksi Juho Räsänen, rahastonhoitajaksi Aabel Ek ja muiksi johtokunnan vakinaisiksi jäseniksi M. Kärkkäinen, S. Jokelainen sekä varajäseniksi Abel Matilainen ja K. Sandberg.