Sovittelu jatkuu Torstaina

41 Veitsiluodon osasto 03.02.2020

Viestissä jäsenille kerrotaan tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta.

"Hyvä Paperiliiton jäsen – erityisesti lakon piirissä olevan toimipaikan jäsen! 

Paperiteollisuuden työehtosopimus syntyy kivistä polkua pitkin. Alan toimipaikoilla alkoi tänään toinen lakkoviikko ja eilen Paperiliitto ilmoitti neljännen lakkoviikon mahdollisuudesta. 

Paineet sopimuksen tekemiseen ovat molemmilla puolilla pöytää kovat. Kovia ovat myös Metsäteollisuus ry:n väitteet siitä, että ammattiliitot eivät lainkaan piittaa jäsentensä työpaikoista tai suomalaisten tehtaiden elinkelpoisuudesta tai että ne rampauttavat kilpailukykyä vuosiksi eteenpäin. Metsäteollisuus on asemoinut itsensä työtaisteluihin Paperiliiton lisäksi Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton kanssa. 

Paperiliitolle ensisijaisen tärkeää on pitää huolta jäsenistä ja heidän tulevaisuudestaan osana alan elinvoimaisuutta. Liitto ei kuitenkaan halua kilpailukyvyn kustannuksella rampauttaa alan työehtosopimusta, sillä alan on pystyttävä myös tulevina vuosina houkuttelemaan alalle uusia ammattitaitoisia tekijöitä. Työehtosopimus ei määrittele vain palkkaa, vaan myös ne työsuhteen ehdot, joilla työntekijöitä autetaan jaksamaan, palautumaan ja olemaan tuottavia raskaista työaikamuodoista huolimatta.  

Sovitteleva ote on Paperiliitossa kestänyt varsin pitkään. Somekanavat eivät liiton puolelta laula, kuten vastapuolelta. Tämä on liitolta harkittua, sillä sovittelussakin on kyse neuvottelusta ja Paperiliiton neuvottelijoiden mielestä paras tulos saavutetaan suljettujen ovien takana, ei myllyttämällä asioita esimerkiksi Twitterissä. Työnantajapuolelta on puhdasta taktikointia korostaa juuri nyt, että ay-toiminnan takia investointeja ohjataan muihin maihin. Investointien toteuttaminen Suomen ulkopuolelle tuli esiin jo viime syksynä UPM Rauman PK 2:n sulkemisen yhteydessä. 

Paperiliiton tes-neuvottelukunta pitää valitettavana, että neuvotteluissa ei ole edetty. Metsäteollisuus ry on seisahtunut omiin linjauksiinsa eikä se ole halukas etsimään molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja.Tes-neuvottelukunta jätti tästä syystä sunnuntaina lakonuhan neljännestä lakkoviikosta vauhdittaakseen neuvottelua painetta. Meneillään oleva lakko jatkuu 24. helmikuuta aamuvuoroon asti. Lakon piiriin kuuluu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiä ja muita paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattavia yrityksiä. 

Neuvotteluosapuolet ovat tänään maanantaina tavanneet valtakunnansovittelijan toimistossa. Paperiliiton tes-neuvottelukunnan mielestä tällä kertaa löydettiin uutta yhteistä lähestymiskulmaa, jonka työstämistä jatketaan toimistojen välillä. Sovittelua jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla torstaina 6. helmikuuta kello 9. 

Tämä jäsentiedote on lähetetty jäsenen jäsenrekisteritiedoissa oleviin sähköpostiosoitteisiin ja sen voi lukea myös omassa eAsioinnissa kohdassa Tiedotteet."

Tiedotusterveisin 
Ammattiliittosi

Takaisin