Lisäohjeita lomautetuille

41 Veitsiluodon osasto 10.12.2020

Lomautusaika 6.5.  - 19.5. 2020 

Lähetä työttömyyskassalle päivärahahakemus ajalta 6.5. - 19.5.2020.  Merkitse lomautusjakson päiville ‘työtön’. Jos ajalla 6.5. - 19.5.2020 on  työnantajan maksamia päivä, niin merkitse päivien kohdalle ‘työssä’ ja tuntimäärä.  

Tee päivärahahakemus mieluiten sähköisesti eAsioinnin kautta, asiointiin pääset Paperiliiton nettisivuilla www.paperiliitto.fi  > eAsiointi.  

Jos sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista, lähetä paperihakemus osoitteeseen: Paperityöväen työttömyyskassa, PL 349 00531 Helsinki. Paperihakemuksen saat osoitteesta www.tyj.fi  > lomakkeet  

 

Päivärahahakemuksen liitteeksi työttömyyskassa tarvitsee: 

·         Palkkatodistus työttömyyttä edeltäneen vähintään 26 työssäoloviikon ajalta.

Lomautusilmoitus 

·         Työsopimus, jos olet määräaikaisessa työsuhteessa 

·         Palkkalaskelmat (tilinauha) tilikausilta, joihin lomautus sijoittuu. Kun lomautus on ajalla 6.5. - 19.5.2020, niin liitteeksi tarvitaan palkkalaskelmat tilikausilta 27.4. - 10.5.2020 ja 11.5. - 24.5.2020 

·          

Lomautusaika 27.5. - 9.6.2020 

Lähetä työttömyyskassalle päivärahahakemus ajalta 27.5. - 9.6.2020.  Merkitse lomautusjakson päiville ‘työtön’. Jos ajalla 6.5. - 19.5.2020 on työnantajan maksamia päivä, niin merkitse päivien kohdalle ‘työssä’ ja tuntimäärä. 

Päivärahahakemuksen liitteeksi työttömyyskassa tarvitsee: 

·         Lomautusilmoitus, mikäli jokaiselta lomautusjaksolta annetaan oma ilmoitus 

·         Palkkalaskelmat (tilinauha) tilikausilta, joihin lomautus sijoittuu. Kun lomautus on ajalla 27.5. - 9.6.2020, niin liitteeksi tarvitaan palkkalaskelmat tilikausilta 25.5. - 7.6.2020 ja 8.6. - 21.6.2020 

 

Takaisin