Ammattiosaston historiaa

14 Varkauden osasto 01.08.2023

Varkauden osasto 14 on perustettu 8.10.1916

OSASTON PERUSTAMINEN
PUUHIOMO TYÖLÄISTEN AMMATTIOSASTO PERUSTETAAN VARKAUTEEN
Kirjoitettu perustavan kokouksen pöytäkirjasta ja kirjoitukset lainattu Väinö Antikaisen kokoamasta osaston historiaa käsittelevästä kirjasta MASSAN VOIMALLA.

Pöytäkirja
Tehty Warkauden Puuhiomo ammatti osaston kokouksessa 8 pv.nä Lokakuuta v. 1916. jossa puhetta johti Lehto ja pöytäkirjaa piti T.Lahtinen.
Keskusteltiin kannattaako paikkakunnalle perustaa Puuhiomo ammattiosastoa, asiasta käytettiin useita puheenvuoroja ja päätökseksi tuli että jos saadaan viisitoista sellaista jäsentä joiden tulee suorittaa sisäänkirjautumis maksunsa, katsotaan osasto perustetuksi.
Valittiin väliaikaiset virkailijat puheenjohtajaksi T.Lahtinen ja rahastonhoitajaksi W.Nyholm ja O.Leskinen.
Valittiin väliaikainen toimikunta jäseniä kerämään.
Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, O.Leskinen, H.Piri.
Warkaus 8 p:vä Lokakuuta 1916.
T. Lahtinen


Toinen kokous
29.10.1916 pidettiin toinen kokous.
Todettiin liittymismaksun maksaneiden ylittävän asetetun 15 jäsenen määrän. Valittiin loppuvuodeksi vakinaiset virkailijat: Puheenjohtajaksi Otto Leskinen, kirjuriksi T.Lehtinen rahastonhoitajaksi W. Nyholm. Todettiin osaston toiminnan alkaneen 1.10.1916.
Ammattiosaston ensimmäinen puheenjohtaja Otto Leskinen.
Otto Leskinen syntyi 25.08.1891 Nilsiässä Erik ja Akuliina Leskisen perheeseen ollen neljästä lapsesta toiseksi vanhin. Muutti 21 vuotiaana Kajaaniin töihin 25.02.1912 .Ollessaan 25 vuotias vuonna 1916 muutti Kajaanista Varkauteen A.Ahlströmille töihin.
Kuoli kenttäoikeuden tuomittuna. Ammuttu Varkaudessa 23.2.1918.
Otto Leskinen on haudattu Yläkankun hautausmaan joukkohautaan.
Otto Leskisen vaimo Olga Leskinen oli töissä A.Ahlströmin Varkauden sellutehtaalla aina vuoteen 1951 jolloin jäi eläkkeelle.


Osaston Lippu

Oman lipun hankkiminen koettiin lähes tärkeimmäksi tehtäväksi palkkatoiminnan ohella. Siitä alettiin puhua helmikuusta 1917 lähtien. Vaikka osastolla oli huutava varojen puute, suuntautuivat mm. huvitoimikunnan ponnistelut ensisijaisesti varojen hankintaan oman lipun saamiseksi. Asiasta puhuttiin yli kymmenessä kokouksessa ja valittiin kolme eri lipputoimikuntaa.
Pyydettinpä "Osuuskaupan" johtajaakin avustamaan kankaan hankkimisessa. Asiasta ei kuitenkaan tullut mitään, vaikka Liiton toimistokin oli asiassa liikkeellä. Vihdoin asia ratkesi 13.1.1921. kun liiton johto oli löytänyt Helsingistä Lempi Partion ompeluliikkeen, jolle työ annettiin tehtäväksi. Mainittu pöytäkirjan 13.3.21 4§ on kokonaisuudessaan seuraava: "Keskusteltiin ja päätettiin lipun väristä, että se on tumman punainen ja eikä saa ommella silkkilangalla, ja ja tekevät sen aivan ensiluokkaisen.Kehoitettiin liittoa tilamaan sen rouva Lempi Partion liikkeestä".
Alkuperäinen lippu on vieläkin osaston hallussa. Nykyinen käytössä oleva lippu on hankittu v.1955 ja sitä tuuletettiin ensimmäisen kerran oikein kunnolla Liiton 50-vuotisjuhlilla Tampereella v. 1956.

Osaston Nimi

Osaston nimen muutokset heijastelevat melko tarkoin täkäläisessä paperiteollisuudessa tapahtunutta kehitystä.

Ensimmäinen nimi oli: Warkauden Puuhiomon ammattiosasto.
Toinen nimi oli: Warkauden Paperi,Sellu ja Puuhiomon Ammattiosasto.
Kolmas nimi oli: Suomen Paperiteollisuuden Työntekijäin Liiton Warkauden osasto 20.
Esiintyy ensi kerran 27.2.1921 ja kestikin vuoteen 1930 saakka, jolloin osasto lakkautettiin lopullisesti 28.9.1930.
Neljäs nimi oli: Suomen Selluloosa ja Paperityöntekijäin Liiton osasto 14.
Viides nimi oli: Suomen Paperiteollisuuden Työntekijäin Liiton Varkauden osasto n:o 14. Aina 1970 luvulle asti.
Kuudes ja nykynen nimi on Paperiliiton Varkauden osasto n:o 14.r.y.

Huvitoimikunta

Huvitoimikunta vuodelta 1924. Rouva Vesa, Helmi Paajanen, Anni Savolainen, Olga Koponen, Otto Rissanen, Lauri Makkonen, Tyyne Kilpeläinen, Otto Heiskanen ja yksi tunnistamaton.

Osasto suuntautui voimakkaasti huvi-ja valistus tilaisuuksien järjestämiseen. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota vapaa ajalle vaihtoehto, levittää tietoa ay-toiminnasta sekä saada varoja ammattiosaston toimintaa.
Ensimmäisenä täytenä toiminta vuotena 1917 pidettiin viidet iltamat, joista kaikista oli merkittäviä tuloja.
Seuraavassa näyte huvitoimikunnan kokouksesta 27.9.1917.
Puhetta johti A.Saari ja kirjurina allekirjoittanut.
§ Päätettiin pitää iltamat Lehtoniemellä syyskuun 6 päivänä.
§ Taloa vuokraamaan valittiin W.Salo ja I.Hirvonen.
§ Pilettien hinnaksi päätettiin laittaa 1 markka sotaveroineen.
§ Ohjelmaksi päätettiin laittaa Ilveilyä ja Satu.
§ Pilettien myyjäksi valittiin O.Leskinen ja I.Hirvonen.
§ Soittajan hakuun valittiin W.Salo ja I.Hirvonen.
§ Ravintolan pitäjäksi valittiin H.Päivinen ja T.Majuri.

Takaisin