Toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2024

47 Lohjan osasto 16.02.2024

Toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2024:

Tiedottaminen:

Osaston Internet-sivuilla, sähköpostilla sekä tarvittaessa kirjeellä, tekstiviestillä tai paikallislehden järjestöpalstalla sekä Paperiliitto lehdessä.

Tapahtumien käytännön järjestelyt:

Vastuuhenkilö hoitaa, ottaen huomioon eri henkilöiden tasapuolisen mukaan pääsyn sekä maksullisissa tapahtumissa sitovat ennakkoilmoittautumiset.

Osaston ja hallituksen kokousten pöytäkirjat:

Tarkistus hoidetaan niin, että sihteeri laittaa pöytäkirjat puheenjohtajalle joka tarkistuksen jälkeen lähettää sen tarkastajille kommentoitavaksi.

Osaston lehtituki:

Osaston maksama lehtituki on 12,50 euroa Paperiliiton hyväksymistä työväenlehdistä.

Retki:

Retken vastuuhenkilönä toimii vetäjä, joka huolehtii järjestelyistä.

Maksetaan kuljetus ja kaksi kolmasosaa kuluista loppu peritään ilmoittautumisen yhteydessä omavastuuna.

Maksu ja omavastuu tarkentuu kun päätetään minne retki suuntautuu.

Osanotto vain jäsenille.

Merkkipäivät ja muistamiset:

Muistetaan kutsusta, siunaustilaisuuteen osallistuja tilaa hautajaiskukkavihon. Hallitus päättää muistamisista.

Lomatuki:

Kaikki jäsenet, jotka ovat jäseniä 1.1.2024.Tuen määrä on maksimissaan 50 euroa, tuki voi olla myös pienempi kuin 50 euroa. Tuki maksetaan matkailusta. Polttoainekuluja, pääsylippuja, sekä erillisiä ruoka- ja juomakuluja ei korvata. Huom! Hotellimajoituksen vuorokausimaksun yhteyteen yleensä kuuluu aamupala joka näin ollen kuuluu lomatukeen.

Tuen saanti edellyttää kirjanpidossa hyväksyttävää kuittia tai kuitteja, joista ilmenee tukeen oikeutetun nimi. Tuki on henkilökohtainen. Kuitiksi ei riitä lasku tai vahvistus, pitää olla myös kuitti, miten ja kuka on maksanut. Lisäksi kuittiin täytyy merkitä pankkitilin numero jolle tuki maksetaan, sekä puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten. Tuki voi muodostua useammasta matkailuun liittyvästä tapahtumasta. Tuki maksetaan vain kerran vuodessa ja täytyy kohdistua ko. vuodelle (kuitit taloudenhoitajalle viimeistään tammikuun 31. päivä jotta tuki kirjataan edelliselle vuodelle).

Tuki maksetaan saajan pankkitilille kahden viikon sisällä, kun tarvittavat kuitit on toimitettu taloudenhoitajalle. Näitä sääntöjä tulkitsee tarvittaessa hallitus. Hallitus voi tarvittaessa muuttaa ehtoja tuen voimassaoloaikana.

 

Taloudenhoitaja: Pauli Pekki

0400 849 971

pauli.pekki@saunalahti.fi

 

Takaisin