Toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2021

47 Lohjan osasto 23.01.2020

Toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2021:

 

Tiedottaminen:

Osaston Internet-sivuilla, sähköpostilla sekä tarvittaessa kirjeellä, tekstiviestillä tai paikallislehden järjestöpalstalla sekä Paperiliitto lehdessä.

Tapahtumien käytännön järjestelyt:

Vastuuhenkilö hoitaa, ottaen huomioon eri henkilöiden tasapuolisen mukaan pääsyn sekä maksullisissa tapahtumissa sitovat ennakkoilmoittautumiset.

Osaston ja hallituksen kokousten pöytäkirjat:

Tarkistus hoidetaan niin, että sihteeri laittaa pöytäkirjat puheenjohtajalle joka tarkistuksen jälkeen lähettää sen tarkastajille kommentoitavaksi. Tarvittavat muutokset hoitaa sihteeri. Allekirjoitukset hoidetaan sitten kierroksen jälkeen, mahdollisuuksien mukaan seuraavassa kokouksessa.

Osaston lehtituki:

Osaston maksama lehtituki on 12,50 euroa Paperiliiton hyväksymistä työväenlehdistä. Kansan Uutiset, Kansan Uutiset Viikkolehti, Uutispäivä Demari ja Arbetaförlaget yms. Lehti laskuttaa osastoa ja huomioi tuen laskuttaessaan tilaajaa.

Koulutustuki:

Ohje löytyy myös osaston Internet-sivuilta. 

Vetäjä:

Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii koulutustilaisuuden vetäjä, joka huolehtii järjestelyistä sekä tiedottamisesta hallitukselle.

Vetäjä hoitaa koulutukseen lähtijöiden kirjaamisen osallistujalistaa (liite 1) mahdollisimman laajasti osaston sisällä. Koulutustukeen oikeutetun ryhmän minimikoko on 7 henkilöä.

Maksetaan kuljetus ja mahdollisesti joitain muita kuluja.

Kouluttaja:

Kouluttajana voi toimia osaston toiminnassa mukana oleva henkilö, hallituksen suostumuksella myös joku muu henkilö, jos se on perusteltua esim. koulutuksen aiheen vuoksi.

Koulutusaiheena voi olla osaston tai liiton toimintaan, harrastuksiin tai yleistaitoihin (esim. tietokoneen käyttö) liittyvät asiat.

Kouluttaja tekee viipymättä hallitukselle koulutuksesta kirjallisen yhteenvedon, josta tulee käydä ilmi koulutuksen sisältö pääpiirteittäin.

Muita kuluja ei makseta.

Merkkipäivät ja muistamiset:

Muistetaan kutsusta.

Siunaustilaisuuteen osallistuja tilaa hautajaiskukkavihon. Hallitus päättää muistamisista.

Lomatuki:

Kaikki jäsenet, jotka ovat jäseniä 1.1.2021.Tuen määrä on maksimissaan 75 euroa, tuki voi olla myös pienempi kuin 75 euroa. Tuki maksetaan matkailusta. Polttoainekuluja, pääsylippuja, sekä erillisiä ruoka- ja juomakuluja ei korvata. Huom! Hotellimajoituksen vuorokausimaksun yhteyteen yleensä kuuluu aamupala joka näin ollen kuuluu lomatukeen.

Tuen saanti edellyttää kirjanpidossa hyväksyttävää kuittia tai kuitteja, joista ilmenee tukeen oikeutetun nimi. Tuki on henkilökohtainen. Kuitiksi ei riitä lasku tai vahvistus, pitää olla myös kuitti, miten ja kuka on maksanut. Lisäksi kuittiin täytyy merkitä pankkitilin numero jolle tuki maksetaan, sekä puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten. Tuki voi muodostua useammasta matkailuun liittyvästä tapahtumasta. Tuki maksetaan vain kerran vuodessa ja täytyy kohdistua ko. vuodelle (kuitit taloudenhoitajalle viimeistään tammikuun 31. päivä jotta tuki kirjataan edelliselle vuodelle).

Tuki maksetaan saajan pankkitilille kahden viikon sisällä, kun tarvittavat kuitit on toimitettu taloudenhoitajalle. Näitä sääntöjä tulkitsee tarvittaessa hallitus. Hallitus voi tarvittaessa muuttaa ehtoja tuen voimassaoloaikana.

Yhteystietomuutokset:

Ilmoita puhelin-, osoite- ja sähköpostimuutokset myös taloudenhoitajalle. Näin osaston jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla ja taloudenhoitaja saa tarvittaessa yhteyden.

Taloudenhoitaja: Pauli Pekki

0400 849 971

pauli.pekki@saunalahti.fi

Takaisin