Tiimiraha

Paperiliiton Joutsenon osasto 23 tiimiraha


Tiimirahan määrä on 15€/henkilö/kalenteri vuosi. Tiimirahaan on oikeutettu osasto 23 jäsen ja kesätyöntekijät työsuhteen voimassa olo aikana.
Tiimirahan maksun perusteena on tapahtuman osallistumislista alla olevalla hakemuslomakkeella ja kuitit jotka toimitetaan os.23 taloudenhoitajalle. Maksu suoritetaan jälkikäteen.
Tiimirahan määrästä ja voimassa olosta päättää Joutsenon os. 23 hallitus.

Tiimiraha hakemuslomake