Koivikon säännöt

Säännöt:

Paperiliiton Joutsenon osasto 23 r.y.

Koivikon osoite on Pykälämäentie 63, 54120 PULP.

Säännöt Koivikon käytöstä v. 2020


1. Koivikko on Paperiliiton Joutsenon os.23 :n vapaa-ajanviettopaikka.
Koivikko on tarkoitettu osaston jäsenistön, sekä heidän perheenjäsenten
virkistyskäyttöön,vieraat ovat jäsenen vastuulla. Jäsenyys todistettava
avainta noudettaessa.
2. Avaimen saa ammattiosaston osoittamasta paikasta ja avain palautetaan
samaan paikkaan käytön jälkeen.
Avaimesta on vastuussa avaimen kuitannut henkilö.
3. Koivikon käyttäjä velvoitetaan noudattamaan ehdotonta siisteyttä alueella
ja rakennuksissa. Mikäli epäkohtia havaitaan, osasto veloittaa siivouksesta.
4. Saunottuasi siisti jälkesi, tyhjennä vesiastiat ja tee seuraavalle saunojalle
saunapuut valmiiksi.
5. Kun poistut alueelta varmista että kaikki on kunnossa, jätteet viety niille
osoitettuihin paikkoihin, tarkista onko valot sammutettu, ikkunat suljettu ja
ettei avotulia jää, sekä lukitse ovet.
6. Koivikossa yöpyminen on kielletty. Naapureita häiritsevää käytöstä tulee
välttää.Hiljaisuus klo 22:00-06:00.
7. Ammattiosasto antaa henkilökohtaisen avaimen ainoastaan toimikunnan
osoittamille henkilöille.
8. Jos havaitset epäkohtia, väärinkäytöksiä tai sattuu materiaalivahinkoja, niin
ilmoita niistä välittömästi yhdyshenkilölle tai avainta palauttaessasi avaimen-
vastaanottajalle.
9. Jos väärinkäytöksiä havaitaan ryhtyy ammattiosasto tarvittaviin toimenpi-
teisiin.

Paperiliiton osasto 23 hallitus