Walki oy , BillerudKorsnäs Oy:n ja Ahlholmens Kraft eivät kuuluu lakon piiriin / omfattas inte av strejken!

52 Pietarsaaren osasto 07.01.2022

 

Walki oy , BillerudKorsnäs Oy:n ja Ahlholmens Kraftin  kanssa sopimukset on neuvoteltu ja hyväksytty he eivät  kuuluu lakon piiriin!

Hyväksyttyjen sopimusten palkankorotuksissa noudatetaan alalle muodostunutta linjaa ja työehdoissa runkona on paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus.

Med Walki oy, BillerudKorsnäs Oy och Ahlholmens Kraft är avtal förhandlade och godkända de omfattas inte av strejken!

Löneökningarna i de godkända avtalen följer den linje som är etablerad i branschen och arbetsvillkoren baseras på gällande kollektivavtal inom pappersindustrin.

 

Takaisin