Sellu 2023

52 Pietarsaaren osasto 02.01.2023

Muutoksia 2023 vuodelle

- Vakuutusmaksut alennetaan; työssäkäyvien vakuutusmaksu tulee olemaan 1,3% ja eläkeläisten 1,9%

- Laboratoriotutkimuksiin vuotuinen korvauskatto 600€

Ändringar för 2023

- Försäkringsavgiften sänks; avgiften för försäkrade i arbetsförhållande kommer att vara 1,3% och pensionärer 1,9%

- Årligt ersättningstak för laboratorieundersökningar 600€

Sellu

Takaisin