Sauli Tiala , Pasi Manninen och Matti Hautala fortsätter !

52 Pietarsaaren osasto 28.11.2020

Höstmöte 26.11.2020

Endast ett namn nominerades som huvudförtroendeman och förtroendemän, och därför bekräftade höstmötet valet

Sauli Tiala vald till UPM Kymmenes OYJ s Huvudförtroendeman för år 2021 - 2022

Vicehuvudförtroendeman Petri Rintaniemi

Avdelningarnas förtroendemän 2021 - 2022

Kuivatuskoneet: Johan Granlund

Puunkäsittely: Thomas Melarti

Servicecenter: Timo Pryyl

Sähkö/automaatio.: Petri Rintaniemi

Kuitulinja/talteenotto: Marko Hautala

AK: Timo Leino

Ruokala: Clen Wik

Walki förtroendemän 2021 - 2022

Huvudförtroendeman Matti Hautala

Vice huvudförtroendeman och produkten Kari Lahti

Kunnossapito: Tomi Luomaranta

BillerudKorsnäs förtroendemän 2020 - 2022

Huvudförtroendeman Pasi Manninen

Vice huvudförtroendeman och service Val mellan Marko Luotto och Tom Storrank

Papersförbundet Avdelning 52 rf

Styrelsen

Takaisin