Sairauskassa / Sjukkassan Sellu !

52 Pietarsaaren osasto 25.01.2022

Lakko 2022

 

Sairauskassa Sellun sääntöjen mukaisesti kassa on käytettävissä kuten aiemmin kun kyse on kuukauden pituinen yhtäjaksoinen työnseisaus.

Yli kuukauden kestävältä työtaistelulta olisi kassan sääntöjen mukaan perittävä 32€/kk jäsenmaksua. Sairauskassan hallitus on kuitenkin tehnyt päätöksen ettei sitä peritä jos lakko jatkuu 19.2 saakka. Mikäli lakko pitkittyy tehdään hallituskokouksen jälkeen uusi päätös.

Saamiemme tietojen mukaan työterveyspalvelut eivät ole lakon aikana lakossa olevien käytettävissä, mutta kassa korvaa akuutit kela-korvattavat sääntömukaiset yleis- ja erikoislääkäripalkkiot.

Strejken 2022

Enligt Sjukkassan Sellus stadgar står kassan till förfogande som normalt när det är fråga om en månad kontinuerligt pågående strejk.

Enligt stadgarna borde en medlemsavgift på 32e/mån faktureras vid en över månad lång strejk. Sjukkassan styrelse har dock beslutat att inte fakturera den avgiften om strejken pågår till 19.2. Om strejken fortgår längre än så, tar styrelsen nytt beslut efter styrelsemöte.

Enligt informationen sjukkassan fått är arbetshälsovården inte till förfogande för anställda som strejkar, men sjukkassan ersätter trots detta akuta FPA-avdragsgilla allmän- och specialläkararvoden inom ramen för sjukkassans stadgar.

Takaisin