Sairauskassa Sellu / Sjukkassan Sellu

52 Pietarsaaren osasto 18.02.2022

Lakko 2022

 

Sairauskassan hallitus on päättänyt korvata lakossa oleville jäsenille 12.3.2022 saakka normaalit etuudet.

 

Mikäli nykyinen työtaistelu jatkuu 12.3 jälkeen jäsenelle korvataan ainoastaan lääkekulut. Muita kuluja, jotka ovat syntyneet* 12.3 jälkeen ei korvata lakon jatkuessa.

 

Jäsen voi lakon jatkuessa halutessaan saada normaalit sääntöjen mukaiset etuudet myös 12.3.2022 jälkeen maksamalla lakon aikana yhtäjaksoisesti jäsenmaksun vähimmäismäärän (16€ / 2 viikkoa). Ilmoita sairauskassalle 28.3.2022 mennessä siinä tapauksessa, laskutamme sinua takautuvasti.

 

Strejken 2022

 

Sjukkassans styrelse har beslutat att utbetala stagenliga förmåner t.o.m. 12.3.2022 till strejkande medlemmar.

 

Efter 12.3.2022 ersätter sjukkassan endast medicinkostnader ifall den pågående strejken fortsätter. Övriga kostnader som uppstått* efter den 12.3 ersätts ej om strejken fortgår.

 

Medlem kan, om strejken fortgår efter 12.3.2022, få normala stadgenliga förmåner genom att under strejken betala kassans minimimedlemsavgift fortlöpande (16€ / 2 veckor). Meddela senast 28.3.2022 till sjukkassan om du väljer detta alternativ, så fakturerar vi dig retroaktivt.

Takaisin