Paperiliitto avustaa jalkautettuja / Papersförbundet hjälper

52 Pietarsaaren osasto 22.03.2024

Paperiliitto avustaa jalkautettuja

Paperiliitto maksaa jalkautusavustusta niille Paperiliiton jäsenille, joiden palkanmaksun työnantaja on keskeyttänyt välittömästi 11.3. alkaneiden poliittisten lakkojen vuoksi. 

Avustus on 100 euroa päivässä ja sitä maksetaan enintään viideltä työnantajan palkanmaksuvelvollisuuspäivältä. Avustukseen ovat oikeutettuja ne jäsenet, joiden työt ovat estyneet AKT:n, JHL:n tai Teollisuusliiton julistamien lakkojen vuoksi ja joihin työnantaja ei ole noudattanut työsopimuslakiin perustuvaa seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuutta. 

Metsäyhtiöistä UPM ja Stora Enso ovat ilmoittaneet, että ne eivät aio noudattaa jalkautustilannetta koskevaa seitsemän päivän palkanmaksuvelvoitetta vaan että palkanmaksu keskeytetään ensimmäisestä jalkautuspäivästä alkaen.

Paperiliitto tiedottaa jalkautusavustuksen haun käytännöistä myöhemmin. 

Tiedostusterveisin
 
 Paperiliiton viestintä
 +358102897700 (vaihde) 
PL 326, 00531 Helsinki 
paperiliitto.fi 
                

 

Papersförbundet hjälper  arbetslösa

Papersförbundet  betalar ersättning till förbundets medlemmar vars löneutbetalning har ställts in av arbetsgivaren omedelbart den 11.3. på grund av de politiska strejker som startade.

Ersättningen är 100 euro per dag och betalas ut under högst fem dagar av arbetsgivarens löneutbetalningsskyldighet. De medlemmar vars arbetsförhinder på grund av strejk som utlysts av AKT, JHL eller Teollisuusliitto och för vilka arbetsgivaren inte har följt sjudagars lönebetalningsskyldigheten enligt arbetsavtalslagen har rätt till bidraget.

Skogsföretagen UPM och Stora Enso har meddelat att de inte avser att följa sjudagarslöne utbetalningsskyldigheten gällande etableringssituationen, utan att löneutbetalningen kommer att avbrytas från första dagen för uppstart.

Papersförbundet  kommer att informera dig om förfarandena för att ansöka om stödbidraget senare.

Vänliga hälsningar

 

 Pappers facklig kommunikation

 +358102897700 (växel)

PB 326, 00531 Helsingfors

Takaisin