Osasto 52 maksaa työtaisteluavustusta / Avdelning 52 betalar ett strejkbidrag

52 Pietarsaaren osasto 07.01.2022

Osasto 52 maksaa työtaisteluun osallistuville työtaisteluavustusta 20 euroa/päivä 17.01 alkaen lahjakorttina enintään viideltä päivältä viikossa.

Avustusta voi hakea  21.01 lähtien!

Lisää infoa tulossa myöhemmin

 

Avdelning 52 betalar ett strejkbidrag på 20 euro per dag med början från 17.01  i form av ett presentkort under högst fem dagar i veckan. Du kan söka bidraget från 21.01

Mer info kommer senare

Takaisin