Kevätkokous 2.9.2020 klo 16:00 Toimitalo

70 Valkeakosken osasto 24.08.2020

Paperiliiton Valkeakosken os.70ry KEVÄTKOKOUS 2.9.2020 klo 16:00

Osaston toimitalo Antinniementie 5 37630 Valkeakoski

Käsitellään osaston sääntöjen 14§:n mukaiset asiat

Osaston halliktuksen puolesta 

Jari Rämö

puheenjohtaja

Takaisin