TSV valintojen yleinen kokous

45 Valkeakosken osasto 10.10.2019

Kokouskutsu

UPM-Kymmene Oyj Tervasaaren sekä Polytronic Oy työntekijöiden kokous pidetään 12.11.2019 klo 16.00 Hakapirtillä, Heritynniementie 121 Valkeakoski.

Kokouksessa asetetaan ehdokkaat työsuojelun valvontalain (44/2006) mukaisesti valittavaksi molempiin yrityksiin seuraaviin tehtäviin:

työsuojeluvaltuutettu.
1. varavaltuutettu.
2. varavaltuutettu.

toimikaudeksi 2020–2021 sekä valitaan 4 jäsenen vaalitoimikunta suorittamaan tähän ilmoitukseen perustuva vaali sekä vahvistamaan valinnat.

Mikäli kyseessä olevaan tehtävään asetetaan ehdolle ainoastaan yksi henkilö, valitaan hänet tämän kokouksen päätöksellä tehtävään.
Mikäli tehtävään asetetaan useampia ehdokkaita, suoritetaan vaali myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Valkeakoski 9.10.19
Harri Honkala
vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Takaisin