Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä jää vapaalle työstään 100 - 360 kalenteripäivän ajaksi ja sopii tästä vapaasta työnantajan kanssa vuorottelusopimuksella. Vapaalle lähtevän työntekijän työajan täytyy olla yli 75 % normaalista työajasta.

Vapaan voi pitää useammassa jaksossa, kunhan tästä menettelystä sovitaan vuorottelusopimuksessa ennen vapaan alkamista ja yhden jakson pituus on kuitenkin aina vähintään 100 päivän pituinen.

Vuorotteluvapaata voidaan myös pidentää ilman erityistä syytä, jos siitä sovitaan kaksi kuukautta ennen jo sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaa päättyy, jos vuorottelijalla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa ja ko. oikeus tai vapaa kestää yli 18 arkipäivää (lauantai luetaan mukaan). Sama koskee tilannetta, jos vuorottelijalle myönnetään vapaata, joka ajoittuu vuorotteluvapaan ajalle raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi.

Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta.