Päivärahan hakeminen

Päivärahahakemuksen täyttäminen


Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenenä haet työttömyyspäivärahaa Paperityöväen työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Ensimmäisen päivärahahakemuksesi voit täyttää oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. Jatkossa voit toimittaa hakemuksen neljän kalenteriviikon, yhden kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Hakemusta täytettäessä on muistettava noudattaa tarkoin päivärahahakemuksen liitteenä olevia ohjeita.

Jatkohakemuksessa on muistettava täyttää hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti.

Hakemuksen kohdassa Selvitys ajalta, jolta haette ansiopäivärahaa merkitkää jokaisen päivän kohdalle (myös lauantai ja sunnuntai), oletteko ollut työtön tai osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun (ks.ohje). Merkitkää myös, jos olette ollut työssä, sairaana tai muun syyn vuoksi estynyt vastaanottamasta työtä tai ollut poissa TE-toimiston kanssa sovitusta palvelusta. Työssäoloa on myös aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, esim. vuosiloma tai arkipyhäkorvaus. Työtuntien määrä merkitään työtunnit -sarakkeeseen. Työtunnit merkitään vain työssäolopäivien kohdalle.

Muista toimittaa hakemuksesi työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa työttömyytesi alkamisesta. Päivärahaa ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Päivärahahakemus tulee vireille sinä päivänä, kun se on saapunut työttömyyskassalle. Jos esimerkiksi haet päivärahaa 13.1.2014 alkaen, tulee sinun toimittaa hakemuksesi työttömyyskassaan viimeistään 13.4.2014. On tärkeää, että lähetät hakemuksen työttömyyskassalle määräajan kuluessa, vaikka jokin liite siitä vielä puuttuisikin. Puuttuvan liitteen voit toimittaa myöhemminkin.

Päivärahahakemuksen voit toimittaa meille kahdella eri tavalla:

1. Voit hakea päivärahaa sähköisesti eAsiontipalvelun kautta. Tarkempia tietoja eAsiontipalvelun käytöstä  löydät nettisivujemme kohdasta eAsioinnin ohjeet.

2. Voit myös täyttää kirjallisen ansiopäivärahahakemuksen ja toimittaa sen postitse osoitteeseen Paperityöväen Työttömyyskassa, PL 349, 00531Helsinki. Kirjalliset hakemukset löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n lomakesivulta.