Päivärahan hakeminen

Päivärahan hakeminen

Käytännön toimenpiteitä

Työttömäksi/lomautetuksi joutuneen on ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työnhaun voi aloittaa kätevästi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Verkkopalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhaku alkaa heti, kun työnhakija on vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Toimi näin:

Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa http://www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.

Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto antaa myös työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta (http://toimistot.te-palvelut.fi/), miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Hakemuksen lähettäminen kassaan:

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi toimittaa työttömyyskassalle liitteineen kahden viikon työttömyyden/lomautuksen jälkeen. Jos työttömyys tai lomautus alkaa keskeltä viikkoa, esimerkiksi keskiviikkona, hakemus täytetään keskiviikosta kahden viikon päähän sunnuntaihin.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti Paperityöväen työttömyyskassan sähköisen eAsioinnin kautta tai sen voi postittaa. Hakemuksen voi myös tulostaa internetsivuiltamme kohdasta lomakkeet. Seuraava hakemus lähetetään neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) heti jakson täytyttyä, vaikka kassa ei olisi vielä antanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen hakujakson täytyttyä ja sitä maksetaan vain kolme kuukautta jälkikäteen.

Jatkohakemukset täytetään ja lähetetään joko neljän kalenteriviikon (ma - su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Nopein ja turvallisin tapa on lähettää jatkohakemus Paperityöväen työttömyyskassan eAsioinnin kautta, mutta jatkohakemukset voi myös postittaa. Saat uuden täytettävän jatkohakemuksen jokaisen maksun yhteydessä kotiin.

Sähköisesti lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa nopeammin kuin postitse lähetetty hakemus, koska postin kulkuun kuluu vähintään pari päivää.

Ansiopäivärahat eivät aina ole nostettavissa heti maksupäivän aamusta. Tämä johtuu yhteiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä. Ansiopäivärahat ovat kuitenkin tilillä maksupäivänä.

Osan kuukaudesta lomautetut jäsenet täyttävät jatkohakemukset aina kalenterikuukauden jaksoissa. Hakemuksen liitteenä täytyy olla haettavan kuukauden ajalle kohdistuva palkkalaskelma.

Jos työttömyys tai lomautus päättyy kesken hakujakson, voi hakemuksen lähettää alle neljän viikon tai kuukauden ajalta. Hakemukseen ilmoitetaan syy, miksi päivärahan hakeminen päättyy.

Ansiopäivärahaa maksetaan vain kolme kuukautta jälkikäteen, joten hakemuksen (myös jatkohakemus) on aina oltava työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä.

Ansiopäivärahan maksaminen:

Ansiopäivärahan maksupäivät ovat tiistai, keskiviikko ja perjantai. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enintään 500 päivältä (lisäpäiviin oikeutetut ovat poikkeus, katso kohta päivärahan uudelleen määrittely). Enimmäisaika alkaa alusta sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt uudestaan 26 viikon työssäoloehdon. Päivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudestaan, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta ja edellisestä määrityksestä.