Lomautus

Päivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Postitettavan ansiopäivärahahakemuksen saa lomakesalkusta tai sitä voi hakea sähköisesti eAsionnin kautta.

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei saa olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkitty päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta taannehtivasti, joten hakemuksen (myös jatkohakemukset) tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle.

Ansiopäivärahahakemus liitteineen on nopeinta ja turvallisinta lähettää eAsionnin kautta, mutta sen voi myös postittaa. Hakemus tulee täyttää kohta kohdalta huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan takaisin täydennettäväksi. Jatkohakemukset kannattaa lähettää sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

Hakija saa jatkohakemuksen kotiin ensimmäisen ansiopäivärahapäätöksen yhteydessä, ja sen jälkeen aina kotiin tulevien maksuilmoitusten yhteydessä.

Lomautettu määräajaksi kokonaan

Mikäli jäsen on lomautettu määräajaksi (esimerkiksi 16.12.2013–31.12.2013), ansiopäivärahahakemus lähetetään työttömyyskassalle lomautuksen päätyttyä eli 1.1.2014. Mikäli lomautus kuitenkin kestää yli neljä viikkoa tai kalenterikuukauden voit kuitenkin laittaa hakemuksen neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Lomautettu jaksoissa

Jos lomautus toteutetaan useammassa jaksossa, ensimmäinen ansiopäivärahahakemus lähetetään työttömyyskassalle aikaisintaan sen jälkeen, kun omavastuuaika on täyttynyt. Jos ensimmäinen lomautusjakso on esimerkiksi 19.12.2013–31.12.13 (=omavastuuaika) ja seuraava lomautusjakso on 10.3.–21.3.2014, ensimmäisen hakemuksen voi lähettää 1.1.2014. Seuraava hakemus lähetetään ajalta 10.3.–21.3.2014, ja tämän jälkeen hakemus lähetetään aina kunkin lomautusjakson päätyttyä. Mikäli lomautusjaksot ovat lyhyitä voit hakea usean lomautusjakson kerralla. Muista kuitenkin, että päivärahaa tulee hakea (hakemus kassassa) kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä lomautuspäivästä lukien. Hakemuksen liitteenä täytyy olla sen kuukauden palkkalaskelma, jolta ansiopäivärahaa haetaan.

Lomautettu vuoroviikoin

Jos lomautus toteutetaan siten, että jäsen on joka toisen viikon lomautettuna ja joka toisen viikon työssä, ensimmäinen hakemus lähetetään työttömyyskassaan sen kuukauden lopussa, kun ansiopäivärahaa tulee maksettavaksi. Esimerkiksi jos ensimmäinen lomautusjakso on 11.3.–17.3.2013 ja seuraava lomautusjakso on 25.3.–31.3.2013, ensimmäinen hakemus lähetetään 31.3.2013 eli kuukauden lopussa. Hakemukseen merkataan sekä työ- että lomautusviikot. Seuraava hakemus lähetetään ajalta 1.4.-30.4.2013 ja tämän jälkeen aina kuukausittain. Hakemuksen liitteenä lähetetään palkkalaskelma kyseiseltä kuukaudelta.

Lomautettu toistaiseksi

Hakemus lähetetään sen jälkeen kun jäsen on ollut lomautettuna vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jäsenen kannattaa lähettää jatkohakemukset kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (eAsionti).

Lomautettu lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle

Jos lomautus toteutetaan lyhennettynä työviikkona, kannattaa hakemus postittaa vasta sen kuukauden lopussa, kun omavastuuaika on täyttynyt ja ansiopäivärahaa tulee maksettavaksi. Jos lomautus alkaa 1.2.2013 ja omavastuuaika täyttyy 15.3.2013, hakemus täytetään 31.3.2013 saakka ja lähetetään työttömyyskassaan aikaisintaan 1.4.2013. Jatkohakemukset lähetetään kalenterikuukausittain ja liitteenä lähetetään palkkalaskelma kyseiseltä kuukaudelta.