Lomautus

Omavastuuaika

Ennen ansiopäivärahan maksamista asetetaan viiden päivän omavastuuaika. Omavastuupäiviksi kelpaavat pääsääntöisesti päivät, joilta voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa. Omavastuuaikaa ei aseteta 1.1.2014 alkaen, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen ansiopäivärahan enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos ensimmäinen omavastuupäivä on viikolla 4, on omavastuuajan täytyttävä viimeistään viikolla 11. Esimerkki: Jos henkilön ensimmäiset lomautuspäivät ja siten myös omavastuupäivät ovat 8.4.2013-10.4.2013, on omavastuuaika kerättävä 31.5.2013 mennessä.

Omavastuuaikaa kertyy vain niiltä kalenteriviikoilta, joina työaika on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lisäksi palkan on täytynyt vähentyä vastaavasti. Arkipyhäpäivät eivät pääsääntöisesti käy omavastuupäiviksi. Omavastuupäiviä voi olla kalenteriviikon aikana enintään viisi. Lisäksi omavastuuaikaan voidaan lukea päiviä, joilta ei hakemuksen myöhästymisen vuoksi voida enää maksaa ansiopäivärahaa (ensimmäisestä haettavasta päivästä on kulunut yli kolme kuukautta hakemuksen saapuessa kassaan), jos hakija on ollut TE-toimistossa työnhakijana.

Uusi omavastuuaika asetetaan heti, kun jäsen on ollut lomautuksen alettua työssä 26 viikkoa ja vähintään 18 tuntia viikossa. Jos jäsen on lomautettu nelipäiväiselle työviikolle siten, että ensimmäinen lomautuspäivä on ollut maanantai 7.1.13, hänelle täyttyy 26 viikon työssäoloehto viikolla 27, jos nelipäiväinen viikko jatkuu edelleen. 26 viikon työssäoloehdon kerääminen alkaa heti lomautuksen alettua, vaikka jäsenelle ryhdytään maksamaan päivärahaa omavastuuajan jälkeen viikolla 10.