Lomautus

Lyhennetty työviikko

Edellytykset ja rajoitukset

Jos työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa (ma-su), maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräinen ansiopäiväraha. Tällöin työaika voi olla enintään 80 % alan enimmäistyöajasta kalenteriviikossa. Jos kalenteriviikon aikana on kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää (esim. vuorotyöntekijät) ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain yhdeltä päivältä, vaikka palkkaa olisi vähennetty kolmelta päivältä viikon aikana. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi.

Käytännössä hakijalla voi olla enintään neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta päivää kalenteriviikossa. Tällöin ansiopäivärahaa voidaan maksaa tältä yhdeltä päivältä. Sen sijaan jos hakijalla on lyhennetyön työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin huomioidaan työnantajalta saatu palkkatulo sekä yritystoiminnasta saatu tulo, ja ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna enintään viideltä päivältä niiltä viikoilta, jolloin jäsenellä on lyhennetty työviikko.

Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa, jos ne eivät ole jäsenen työpäiviä ja jollei ko. päiviltä ole vähennetty palkkaa. Jos jäsen lomautetaan joulukuussa esimerkiksi ajalle 16.12.2013–29.12.2013, ansiopäivärahaa maksetaan seitsemältä päivältä, jos omavastuuaika on täyttynyt aikaisemmin. Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Jos jäsenelle täytyy asettaa edellä mainitussa tapauksessa omavastuuaika, asetetaan se ajalle 16.12.2013–29.12.2013. Uudenvuoden päivän, loppiaisen, pääsiäispyhien, vapun, helatorstain ja juhannusaaton kanssa toimitaan samoin, eli näiltä päiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Ne eivät myöskään käy omavastuupäiviksi.

Jos lomautus on ajalla 25.3.2013–7.4.2013, omavastuuaika asetetaan ajalle 25.3.2013–4.4.2013 ja ansiopäivärahaa maksetaan 5.4.13 päivältä. Pääsiäispyhiä ei makseta.

Vuorolomautuksen ajalta ansiopäiväraha maksetaan myös täysimääräisenä. Vuorolomautus tarkoittaa esimerkiksi joka toinen kalenteriviikko toteutettavaa lomautusta tai lomautusviikko voi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Päivärahalaskurissa voit laskea arviomäärän täysimääräisestä ansiopäivärahasta. 500 päivän enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin kokonaan työttömällä.