Lomautus

Erityinen sovittelujakso

Jos henkilöllä on sellaisena ajanjaksona, jona hänen työpäivänsä pituutta on lyhennetty, sellainen jakso, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, käytetään erityistä sovittelujaksoa. Ansiopäivärahaa ei esimerkiksi makseta niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana työaika on yli 80 % normaalista työajasta.