Lomautus

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Lomautuksen perusteena voivat olla tuotannolliset tai taloudelliset syyt tai töiden tilapäinen vähentyminen.