Ansiopäiväraha

Palkkatuettu työ

Palkkatuki ennen 1.1.2014

Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea, joka jakaantuu perustukeen ja lisäosaan. Tuen myöntää TE-toimisto. Perustuki on peruspäivärahan suuruinen. Lisäosa on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä. Palkattaessa vaikeasti työllistyviä työttömiä lisäosa on enintään 90 prosenttia (=korotettu palkkatuki) perustuen määrästä.

Työssäoloehtoon hyväksytään puolet siitä työstä, jolle työnantaja on saanut korkeinta korotettua palkkatukea.

Palkkatukityön on oltava työssäoloehdon täyttävää työtä palkan ja työajan suhteen. Se osuus, mitä ei voida hyväksyä työssäoloehtoon pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Palkkatuki 1.1.2014 alkaen

Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea, joka jakaantuu perustukeen ja lisäosaan. Tuen myöntää TE-toimisto. Perustuki on peruspäivärahan suuruinen. Lisäosa on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä. Palkattaessa vaikeasti työllistyviä työttömiä lisäosa on enintään 90 prosenttia (=korotettu palkkatuki) perustuen määrästä.

Viikot, joina tehdyn työn palkkauskustannuksiin on saatu korkeinta korotettua palkkatukea kerryttävät työssäoloehtoa kokonaisuudessaan. Muutos koskee 29.12.2013 jälkeen tehtyä työtä.

Palkkatukityön on oltava työssäoloehdon täyttävää työtä palkan ja työajan suhteen.