Ansiopäiväraha

Päivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyysturvalaissa on säädetty joitakin rajoituksia ja esteitä ansiopäivärahan maksamiselle. Jotkut näistä esteistä ovat työvoimapoliittisia ja perustuvat siten TE-toimiston antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työvoimapoliittiset lausunnot ovat työttömyyskassaa sitovia, ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siinä tapauksessa, ettei TE-toimiston antaman lausunnon mukaan esteitä etuuden maksamiselle ole.

Ansiopäivärahan saamisen rajoitusten olemassaolo tutkitaan työttömyyskassassa päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi hakijan työkyvyttömyys, tämän saama taloudellinen etuus tai mahdollinen lakisääteinen sosiaalietuus. Päiväraha-asiasi mahdollisimman joutuisan käsittelyn kannalta onkin tärkeää, että toimitat Paperityöväen työttömyyskassaan hakemuksesi liitteenä kaikki tarvittavat tiedot.