Aikaisemmin ansiopäivärahaa saaneen jäsenen kohdalla käytetään ns. suojausta, kun ansiopäiväraha määritellään uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi täysimääräinen ansiopäiväraha on vähintään 80 prosenttia vanhasta täysimääräisestä ansiopäivärahasta ja kuitenkin vähintään peruspäivärahan suuruinen.

Edellytykset

Suojausta voidaan käyttää, jos ansiopäivät nollataan ennen enimmäismaksuajan täyttymistä. Suojaus ei koske jäsentä, jolla enimmäismaksuaika on jo täyttynyt.

Suojauksessa käytettävä vertailu tehdään aina kokonaan työttömän ansiopäivärahaan ilman lapsikorotuksia.

Suojaus koskee vain täysimääräistä ansiopäivärahaa. Jos jäsen saa soviteltua ansiopäivärahaa, voi ansiopäivärahan taso pudota yli 20 %, koska sovitellun ansiopäivärahan määrään vaikuttaa myös muita säännöksiä.