Ansiopäiväraha

Muutosturvan ansio-osa 1.1.2014 alkaen

 

Jos työnhakijan oikeus muutosturvan ansio-osaan on alkanut ennen 1.1.2014, muuttuu muutosturva 1.1.2014 alkaen korotetuksi ansio-osaksi. Koska etuudet ovat saman suuruisia, etuudensaajan kannalta muutoksella ei ole merkitystä.

Työttömyyspäivärahat, joilta on maksettu muutosturvan ansio-osaa, lasketaan muutoksen jälkeen mukaan korotetun ansio-osan 200 päivän enimmäisaikaan.