Ansiopäiväraha

Muutosturvan ansio-osa

Jos kuulut muutosturvan piiriin, on sinulla 31.12.2013 asti saattanut olla oikeus muutosturvan ansio-osaan työllistymissuunni­telmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Muutosturvan ansio-osan maksaminen lakkaa 1.1.2014 alkaen.

Muutosturvan toimintamalli säilyy ennallaan, mutta 1.1.2014 alkaen muutosturvan piiriin kuuluminen ei enää vaikuta maksettavan ansiopäivärahan tasoon. Jatkossa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa, jonka määrää korotetaan 1.1.2014 alkaen vastaamaan muutosturvan ansio-osaa. Katso työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavan korotetun ansio-osan maksamisesta tarkemmin kohdasta Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava korotettu ansio-osa.