Ansiopäiväraha

Työttömyyden alkaessa

Korotettua ansio-osaa maksetaan 20 päivältä työttömyyden alkaessa, jos jäsenellä on vähintään kolmen vuoden työhistoria ennen työttömyyden alkamista.

Jos jäsenellä on oikeus korotettuun ansio-osaan myös pitkän työuran päättymisen perusteella, jäsenelle maksetaan korotettua ansio-osaa ensin tällä perusteella.

Lain muutos 1.1.2014 alkaen

Työttömyysturvalain muuttumisen seurauksena korotettua ansio-osaa 20 päivältä voidaan maksaa 31.03.2014 asti, jos ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on ollut ennen 1.1.2014. Jos siis työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisajasta vähintään yksi päivä on maksettu ajalta ennen nykyisen lain voimaantuloa, työnhakijalle voidaan maksaa korotettua ansiopäivärahaa 20 päivältä aina 31.03.2014 asti. Tämän jälkeisellä ajalla 20 päivän enimmäisajasta maksamatta olevia päiviä ei voida maksaa.