Ansiopäiväraha

Korotetun ansio-osan määrä

 

Korotetun ansio-osan määrä, kun työsuhde päättänyt ennen 1.1.2014

Tavallinen ansiopäiväraha määräytyy siten, että ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan sekä perusosan 32,46 € erotuksesta, ja ansio-osa on 20 prosenttia, kun palkka ylittää 3 408,30 € (= 105 x peruspäivärahan määrä vuoden 2013 määrässä). Korotetussa ansio-osassa vastaavat korvausosuudet ovat 57,5 prosenttia ja 35 prosenttia.

Tavallisen ansiopäivärahan määräytymisessä on sääntö, jonka mukaan ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotetussa ansio-osassa tätä kattoa ei ole, vaan korotettu ansiopäiväraha voi nousta 100 prosenttiin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Toisin sanoen korotetun ansiopäivärahan taso saa lapsikorotuksineen olla yhteensä enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen.

Palkkaa varten määrätyn verokortin ennakonpidätysprosenttia korotetaan 4 prosenttiyksiköllä, jos jäsenelle maksetaan korotettua ansio-osaa. Korotus tehdään verohallituksen määräyksestä.

Korotetun ansio-osan määrä, kun työsuhde päättänyt 31.12.2013 jälkeen

Tavallinen ansiopäiväraha määräytyy siten, että ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan sekä perusosan 32,66 € erotuksesta, ja ansio-osa on 20 prosenttia, kun palkka ylittää 3 429,30 € (= 105 x peruspäivärahan määrä vuoden 2014 määrässä). Korotetussa ansio-osassa vastaavat korvausosuudet ovat 65 prosenttia ja 37,5 prosenttia.

Tavallisen ansiopäivärahan määräytymisessä on sääntö, jonka mukaan ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotetussa ansio-osassa tätä kattoa ei ole, vaan korotettu ansiopäiväraha voi nousta 100 prosenttiin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Toisin sanoen korotetun ansiopäivärahan taso saa lapsikorotuksineen olla yhteensä enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen.

Palkkaa varten määrätyn verokortin ennakonpidätysprosenttia korotetaan 4 prosenttiyksiköllä, jos jäsenelle maksetaan korotettua ansio-osaa. Korotus tehdään verohallituksen määräyksestä.

Korotetun ansio-osan laskenta

  • Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on € 3 000 €
  • Vähennetään tel- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, jolloin määräksi jää 2876,10 €
  • päiväpalkka (jaettu 21,5:llä) on 133,77 €
  • ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla korotettuna on 32,66 € + (0,65 x (133,77– 32,66) = 98,38 € euroa päivässä