Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahan kesto

Täyttä ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa joko perusosan ja ansio-osan suuruisena tai vain perusosan suuruisena.

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Ansiopäivärahan enimmäisaika on kaikilla 500 päivää, mutta ansio-osan maksuaika vaihtelee. Ansio-osan enimmäisajan täytyttyä maksetaan jäljellä olevat päivät peruspäivärahan suuruisena.

Ansio-osan enimmäisaika on 500 päivää, jos jäsenellä on yhden tai useamman työnantajan palveluksessa työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä vähintään kolme vuotta välittömästi ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan ansio-osan kesto on 400 päivää, jos jäsenellä on alle kolme vuotta tehtyä työtä välittömästi ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan ansio-osan kesto on 400 päivää, jos työnhakija on ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttänyt palvelun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana ja hakija on yhden tai useamman työnantajan palveluksessa työ- tai virkasuhteessa tehtyä työtä vähintään kolme vuotta välittömästi ennen työttömyyden alkamista. Mikäli tehtyä työtä on vähemmän kuin kolme vuotta, ansio-osaa maksetaan 300 päivältä.

Ansio-osakauden lyhentäminen työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymisen tai palvelun keskeyttämisen johdosta 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana edellyttää sitä, että hakijalle ei ole maksettu työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotettua ansio-osaa yhteensä vähintään 40 päivältä. Lisäksi ansio-osan maksuajan lyhentäminen ei tule kyseeseen, jos hakijalle maksetaan ansiopäivärahan lisäpäiviä. Tällöin hakijalle maksetaan siis lisäpäivillä myös ansio-osaa.

Ansiopäivärahan enimmäisajan täytyttyä jäsen pääsee takaisin ansiopäivärahalle vasta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt työssäoloehdon. Päivärahaa ei määritellä, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta ja edellisestä määrityksestä. Kela maksaa työmarkkinatukea jäsenelle, jonka ansiopäivärahan saamisen enimmäisaika on täyttynyt.